Start werkzaamheden

Aannemer Ploegam voert de werkzaamheden aan de Kerkstraat uit. De planning en fasering hangt samen met het project Heldensedijk/Meijelseweg en vervanging van de brug.

De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd en starten naar verwachting in augustus 2023 en eindigen in december 2023. Weersomstandigheden en andere externe factoren kunnen ervoor zorgen dat de planning verandert.

Tijdens de werkzaamheden geldt er een lokale omleidingsroute.