Start uitvoering

We starten de werkzaamheden en informeren aanwonenden en belanghebbenden over de verwachte planning via bewonersbrieven en de website.

Helenaveenseweg

  • Fase 3: Vanaf huisnummer 14 tot en met 20, Week 15 tot en met 18.
  • Fase 4: Vanaf huisnummer 20 tot en met 35, Week 18 tot en met 22.
  • Fase 5: Vanaf huisnummer 27 tot en met 35, Week 23 tot en met 27.
  • Fase 6: Vanaf huisnummer 35 tot en met 38, Week 28 tot en met 36, de bouwvakvakantie valt tussen deze weken.