Afkoppelproject wijk Achter de Hoven Maasbree

Locatie: Wijk Achter de Hoven en omliggende straten in Maasbree

In 2021 gaan we starten met het afkoppelen van de wijk Achter de Hoven en omliggende straten. Op de foto is te zien in welke 22 straten er werkzaamheden worden verricht. Naast het afkoppelen van het regenwater is er ook ruimte om de wijk duurzaam in te richten. We vinden het belangrijk bewoners van de wijk hierbij te betrekken. 


Bron: Slagboom en Peeters Luchtfotografie

De werkzaamheden zijn in de volgende straten: 

Achter de Hoven
Weymarstraat
Plettenbergstraat
Herikstraat
Rutgerstraat
Kamillestraat
Distelstraat
Pallandtplein
Bernsauwstraat
van der Marckstraat
Op de Raam
Donckstraat
Douverenstraat
van Eyckstraat
Sibertpad
Vlodropstraat
van Lommstraat
Carselispad
Stijnstraat
Van Vegcheltstraat
van Hatertstraat
Arnoudstraat

Vragenlijst

Vanwege corona is het organiseren van een informatieavond met alle bewoners van de wijk niet mogelijk. De bewoners van de wijk hebben een persoonlijke brief ontvangen om de vragenlijst in te vullen.

Randvoorwaarden

Achter de Hoven en omgeving is een mooie groene wijk die al redelijk klimaat adaptief is ingericht. De randvoorwaarde is dat het groen in de wijk gehandhaafd blijft. Daar waar mogelijk kan zelfs extra groen worden aangeplant. Samen gaan we voor een klimaat adaptieve wijk en een duurzame leefomgeving.

Waterklaar

Het klimaat verandert. We hebben steeds vaker te maken met hevige regenbuien of periodes van extreme droogte. Dit leidt regelmatig tot wateroverlast. Om dit te voorkomen zijn we in Peel en Maas meerdere rioolstelsels aan het scheiden. Het hemelwaterriool wordt dan van het vuilwaterriool gescheiden. Dit voorkomt niet alleen wateroverlast, maar ook dat schoon hemelwater niet in het vuilwaterriool terecht komt. Een duurzame oplossing. Kijk voor meer informatie over het afkoppelen van regenwater op de website Waterklaar.

Afkoppelproject wijk Achter de Hoven Maasbree op een kaart getoond.

Terug naar overzicht wegwerkzaamheden