Financiële stukken

De gemeente Peel en Maas stelt ieder jaar verschillende documenten op over de gemeentelijke financiën. Hierin wordt zowel naar de toekomst gekeken, als verantwoording afgelegd over het verleden. 

In de gemeentebegroting staan inkomsten, uitgaven en voorstellen voor nieuwe investeringen. De eindbalans van alle inkomsten en uitgaven vindt u in de gemeenterekening (ook wel jaarrekening of jaarverslag genoemd).

We maken elk jaar verschillende documenten over de geldzaken (financiën) van de gemeente. We kijken hierbij naar de toekomst en leggen verantwoording af over het verleden. We noemen dit de Planning en Control-cyclus (PenC-cyclus).

Met de PenC-cyclus laten we zien hoe we onze doelen halen. En wat we hiervoor nodig hebben. De organisatie legt verantwoording af aan het college van burgemeester en wethouders. Het college legt verantwoording af aan de gemeenteraad.

Kadernota

We starten met de kadernota. In dit document staan onze plannen en uitgangspunten voor de komende jaren.

Begroting

In de begroting werken we de plannen uit met daarbij alle uitgaven en inkomsten van onze plannen. Wij willen dat onze uitgaven en inkomsten altijd in evenwicht zijn.

Bijstellingsrapportage

In een bijstellingsrapportage bekijken we of alle plannen uit de begroting nog op schema liggen. Bijvoorbeeld of er voldoende geld is gereserveerd voor een bepaald plan. Met een bijstellingsrapportage kunnen we besluiten om bepaalde uitgaven en inkomsten ergens anders voor te gebruiken.

Jaarrekening en Jaarverslag

De laatste stap in de PenC-cyclus is de jaarrekening en het jaarverslag. De verantwoording en conclusies uit deze jaarstukken gebruiken we als input voor de volgende kadernota.

Op Peel en Maas Bestuurlijke informatie staan ook de financiële stukken van voorgaande jaren.