H.P.J. (Erik) Nijssen

Wethouder en 1e Loco burgemeester

Foto H.P.J. (Erik) Nijssen
H.P.J. (Erik) Nijssen

Like me op Facebook

De heer H.P.J. (Erik) Nijssen

Partij

 • Lokaal Peel en Maas

Contactinformatie

Portefeuille

 • Financiën, vitale gemeenschappen, sport en duurzaamheid

 • Duurzaamheid

  • Duurzaamheidsbeleid inclusief RES ontwikkeling
  • Uitvoering duurzaamheidsbeleid, waaronder klimaatadaptatie
 • Gemeenschapsontwikkeling

  • Bestuurlijke coördinatie dorpsontwikkelingsvisies
  • Bestuurlijk aanspreekpunt dorpsoverleggen
  • Gemeenschapsaccommodaties, inclusief subsidiëring
  • Onderwijshuisvesting
  • Waarderingssubsidies
 • Sport en bewegen

  • Sportvoorzieningen en sportaccommodaties, inclusief subsidiëring
  • Sportbeleid
  • Sportverenigingen

Kernwethouder Beringe, Koningslust en Maasbree.

Nevenfuncties

 • Lid dagelijks bestuur P10
 • Lid klankbordgroep Regionale Energie Strategie Noord- en Midden-Limburg
 • Lid bestuurlijke klimaatadaptatietafel Limburg
 • Euregio:
  • Voorzitter commissie Sociale aangelegenheden, Cultuur en Sport
  • Commissie Ruimtelijke ordening, mobiliteit, milieu en energie
 • Lid algemeen bestuur P10
 • Vriendschapsbanden:
  • Bestuurlijk aanspreekpunt 5x Beringe
  • Bestuurlijk aanspreekpunt Maasbree - Wolsztyn
 • Lid algemeen bestuur Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BSGW)
 • Lid aandeelhoudersvergadering Bank Nederlandse Gemeenten
 • Lid aandeelhoudersvergadering NV Waterleiding Maatschappij Limburg
 • Regio Noord-Limburg:
  • PHO Energie

Overige nevenfuncties

 • Geen

Bovenstaande nevenfuncties zijn onbetaald.