H.P.J. (Erik) Nijssen

Wethouder en 1e Loco burgemeester

Foto H.P.J. (Erik) Nijssen
H.P.J. (Erik) Nijssen

Like me op Facebook

De heer H.P.J. (Erik) Nijssen

Partij

 • Lokaal Peel en Maas

Contactinformatie

Portefeuille

Vitale gemeenschappen, sport, openbare ruimte en duurzaamheid

Duurzaamheid en openbare ruimte

 • Duurzaamheidsbeleid inclusief RES ontwikkeling
 • Uitvoering duurzaamheidsbeleid, waaronder klimaatadaptatie
 • Onderhoud en beheer openbare ruimte, wegen, water, riolering en openbare verlichting
 • Afvalinzameling
 • Verkeer en vervoer

Gemeenschapsontwikkeling

 • Bestuurlijke coördinatie dorpsontwikkelingsvisies
 • Bestuurlijk aanspreekpunt dorpsoverleggen
 • Gemeenschapsaccommodaties, inclusief subsidiëring
 • Waarderingssubsidies

Sport en bewegen

 • Sportvoorzieningen en sportaccommodaties, inclusief subsidiëring
 • Sportbeleid
 • Sportverenigingen

Kernwethouder Beringe, Koningslust en Maasbree

Nevenfuncties

Dit overzicht van nevenfuncties is nog niet aangepast voor de collegeperiode 2022 – 2026. Zodra de wethouder is geïnstalleerd voor de nieuwe functies, wordt dit overzicht bijgewerkt.