H.P.J. (Erik) Nijssen

Wethouder en 1e Loco burgemeester

Foto H.P.J. (Erik) Nijssen
H.P.J. (Erik) Nijssen

Like me op Facebook

De heer H.P.J. (Erik) Nijssen

Partij

 • Lokaal Peel en Maas

Contactinformatie

Portefeuille

Vitale gemeenschappen, sport, openbare ruimte en duurzaamheid

Duurzaamheid en openbare ruimte

 • Duurzaamheidsbeleid inclusief RES ontwikkeling
 • Uitvoering duurzaamheidsbeleid, waaronder klimaatadaptatie
 • Onderhoud en beheer openbare ruimte, wegen, water, riolering en openbare verlichting
 • Afvalinzameling
 • Verkeer en vervoer

Gemeenschapsontwikkeling

 • Bestuurlijke coördinatie dorpsontwikkelingsvisies
 • Bestuurlijk aanspreekpunt dorpsoverleggen
 • Gemeenschapsaccommodaties, inclusief subsidiëring
 • Waarderingssubsidies

Sport en bewegen

 • Sportvoorzieningen en sportaccommodaties, inclusief subsidiëring
 • Sportbeleid
 • Sportverenigingen

Kernwethouder Beringe, Koningslust en Maasbree

Nevenfuncties

 • Lid dagelijks bestuur P10
 • Lid Stuurgroep Regionale Energie Strategie Noord- en Midden-Limburg
 • Lid Waterpanel Noord
 • Lid bestuurlijk Regio Overleg Limburg (BROL)
 • Lid bestuurlijke klimaatadaptatietafel Limburg
 • Euregio:
  • Commissie Ruimtelijke ordening, mobiliteit, milieu en energie
 • Lid algemeen bestuur P10
 • Vriendschapsbanden:
  • Bestuurlijk aanspreekpunt 5x Beringe
  • Bestuurlijk aanspreekpunt Maasbree - Wolsztyn
 • Portefeuillehoudersoverleg Maasveren Limburg Noord
 • Algemene vergadering van aandeelhouders Nazorg (bodemzorg) Limburg B.V.
 • Vereniging Afval Samenleving Limburg (ASL)
 • Bestuurlijk overleg Bestuur Regionaal Mobiliteitsoverleg (Trendsportal)
 • Bestuurlijk overleg A67

Bovenstaande nevenfuncties zijn onbetaald.