College van Burgemeester en wethouders

De burgemeester en wethouders vormen samen het dagelijks bestuur van de gemeente en voeren het beleid uit dat de gemeenteraad op hoofdlijnen heeft vastgesteld.

Verder bereidt het college plannen voor waarover de gemeenteraad een besluit moet nemen. Tot slot zijn zij verantwoordelijk voor de financiën van de gemeente en het personeelsbeleid.

Binnen het college is een verdeling gemaakt wat betreft taakgebied, ook wel portefeuilleverdeling genoemd.

Burgemeester:W.J.G. (Wilma) Delissen-van Tongerlo
Wethouders:
Secretaris / directeur:K.H. (Kirsten) Werps-Aerts