M.W.D. (Tijs) van Lierop

Wethouder en 3e Loco burgemeester

Foto M.W.D. (Tijs) van Lierop
M.W.D. (Tijs) van Lierop

Like me op Facebook

De heer M.W.D. (Tijs) van Lierop

Partij

 • Lokaal Peel en Maas

Contactinformatie

Portefeuille

 • Werk en inkomen, zorg en ondersteuning en openbare ruimte

 • Werk en Inkomen

  • Arbeidsparticipatie, inclusief netwerk 'Wij Maken Werk van Werk'
  • Inkomensondersteuning
  • Schuldhulpverlening
  • Werkvoorzieningsschap NLW
 • Zorg en ondersteuning

  • Uitvoering WMO, waaronder verstrekking van individuele voorzieningen zoals woonvoorzieningen en vervoersvoorzieningen
  • Faciliteren en subsidiëren van algemene voorzieningen zoals de dorpsinfoloketten, dorpsontmoetingen en het dorpsvervoer
  • Ondersteunen van burgerinitiatieven op het gebied van wonen, zorg en welzijn
  • Doorontwikkeling dorpsvoorziening HbH/Pilot HbH
  • Organiseren van begeleiding en dagbesteding
  • Organiseren maatschappelijke opvang voor kwetsbare groepen
 • Openbare ruimte

  • Onderhoud en beheer openbare ruimte, wegen, water, riolering en openbare verlichting
  • Afvalinzameling
  • Verkeer en vervoer

Kernwethouder van Grashoek en Meijel.

Nevenfuncties

 • Lid algemeen bestuur Werkvoorzieningsschap Noord Limburg West (NLW)
 • Lid dagelijks bestuur Werkvoorziening Noord Limburg West (NLW)
 • Lid algemeen bestuur modulair gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg – Noord
 • Lid algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling Omnibuzz
 • Lid stuurgroep Zorg- en Veiligheidshuis Noord- en Midden Limburg
 • Lid portefeuillehoudersoverleg Maasveren Limburg Noord
 • Algemene vergadering van aandeelhouders Nazorg (bodemzorg) Limburg B.V.
 • Vereniging Afval Samenwerking Limburg (ASL)
 • Bestuurlijk overleg Bestuur Regionaal Mobiliteitsoverleg (Trendsportal)
 • Lid Waterpanel Noord
 • Regio Noord-Limburg:
  • PHO Vitaal & Gezond
  • PHO Mobiliteit en Logistiek
 • Euregio:
  • Commissie Ruimtelijke ordening, mobiliteit, milieu en energie
 • Lid Bestuurlijke Samenwerkingstafel VGZ en gemeenten
 • Lid bestuurlijk overleg Wmo

Overige nevenfuncties

 • Geen

Bovenstaande nevenfuncties zijn onbetaald, tenzij anders vermeld.