A.M.H.C. (Anget) Mestrom

Wethouder en 3e Loco burgemeester

Foto A.M.H.C. (Anget) Mestrom
A.M.H.C. (Anget) Mestrom

Like me op Facebook

Mevrouw A.M.H.C. (Anget) Mestrom

Partij

 • Lokaal Peel en Maas

Contactinformatie

Portefeuille

Financiën, werk en inkomen, zorg en ondersteuning

Financiën

Werk en Inkomen

 • Arbeidsparticipatie, inclusief netwerk 'Wij Maken Werk van Werk'
 • Inkomensondersteuning
 • Schuldhulpverlening
 • Werkvoorzieningsschap NLW

Zorg en ondersteuning

 • Uitvoering WMO, waaronder verstrekking van individuele voorzieningen zoals woonvoorzieningen en vervoersvoorzieningen
 • Faciliteren en subsidiëren van algemene voorzieningen zoals de dorpsinfoloketten, dorpsontmoetingen en het dorpsvervoer
 • Ondersteunen van burgerinitiatieven op het gebied van wonen, zorg en welzijn
 • Doorontwikkeling dorpsvoorziening HbH/Pilot HbH
 • Organiseren van begeleiding en dagbesteding
 • Organiseren maatschappelijke opvang voor kwetsbare groepen

Kernwethouder van Grashoek en Meijel.

Nevenfuncties

 • Lid dagelijks bestuur NLW
 • Lid algemeen bestuur Werkvoorzieningsschap Noord Limburg West (NLW)
 • Lid algemeen bestuur modulair gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg – Noord
 • Omnibuzz
 • Lid stuurgroep Zorg- en Veiligheidshuis Noord- en Midden Limburg
 • Regio Noord-Limburg:
  • PHO Vitaal & Gezond
 • Lid aandeelhoudersvergadering Bank Nederlandse Gemeenten
 • Lid aandeelhoudersvergadering NV Waterleiding Maatschappij Limburg
 • Lid algemeen bestuur Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BSGW)
 • Voorzitter Buurtvereniging De Donk Meijel

Bovenstaande nevenfuncties zijn onbetaald.