R.W.J. (Rob) Wanten

Wethouder en 2e Loco burgemeester

Foto R.W.J. (Rob) Wanten
R.W.J. (Rob) Wanten

Volg me op Twitter Like me op Facebook

De heer R.W.J. (Rob) Wanten

Partij

 • CDA

Contactinformatie

Portefeuille

Ruimte, wonen en economie

Vitale leefomgeving

 • Ruimtelijke ontwikkeling, waaronder wijzigingsplannen en bestemmingsplannen
 • Wonen, inclusief grondexploitatie Wonen
 • Vergunningen en toezicht
 • Implementatie Omgevingswet

Economie

 • Regionale economische samenwerking
 • Bedrijventerreinen, inclusief grondexploitatie werklocaties
 • Retailmanagement en centrummanagement
 • Bestuurlijk aanspreekpunt ondernemers (verenigingen)
 • Recreatie en toerisme
 • Evenementenbeleid

Kernwethouder van Egchel, Helden en Panningen.

Nevenfuncties

 • Lid algemeen bestuur GR RUD Limburg Noord
 • Lid algemeen bestuur Werkvoorziening Noord Limburg West (NLW)
 • Euregio:
  • Commissie Werkgelegenheid en opleiding
  • Commissie Economie en toerisme
 • Regio Noord-Limburg:
  • PHO Ondernemen & Innoveren
  • PHO Landelijk gebied (Ruimte)
  • PHO Toerisme en Leisure
 • Vriendschapsbanden:
  • Bestuurlijk aanspreekpunt 5x Beringe
 • Stuurgroep hoogwaterbeschermingsprogramma, dijkversterking Baarlo – Hout-Blerick
 • Vereniging van Nederlandse Riviergemeenten
 • Algemene vergadering van aandeelhouders De Heldense Bossen B.V.
 • Lid bestuurlijk platform Geopark Peelhorst en Maasvallei i.o.
 • Lid bestuurlijke overleggen rondom de Peel:
  • Platform vitale veehouderij
  • NOVI De Peel
  • BO Peelvenen
  • BO Transitie NP Peelvenen
 • Algemeen bestuur P10
 • Lid taakgroep Maas

Bovenstaande nevenfuncties zijn onbetaald.