R.W.J. (Rob) Wanten

Wethouder en 2e Loco burgemeester

Foto R.W.J. (Rob) Wanten
R.W.J. (Rob) Wanten

Volg me op Twitter Like me op Facebook

De heer R.W.J. (Rob) Wanten

Partij

 • CDA

Contactinformatie

Portefeuille

 • Ruimte, wonen en economie

 • Vitale leefomgeving

  • Ruimtelijke ontwikkeling, waaronder wijzigingsplannen en bestemmingsplannen
  • Wonen, inclusief grondexploitatie Wonen
  • Vergunningen en toezicht
  • Implementatie Omgevingswet
 • Economie

  • Regionale economische samenwerking
  • Bedrijventerreinen, inclusief grondexploitatie werklocaties
  • Retailmanagement en centrummanagement
  • Bestuurlijk aanspreekpunt ondernemers (verenigingen)
  • Recreatie en toerisme
  • Evenementenbeleid

Kernwethouder van Egchel, Helden en Panningen.

Nevenfuncties

 • Lid algemeen bestuur GR RUD Limburg Noord
 • Lid algemeen bestuur Werkvoorziening Noord Limburg West (NLW)
 • Euregio:
  • Commissie Werkgelegenheid en opleiding
  • Commissie Economie en toerisme
  • Commissie Ruimtelijke ordening, mobiliteit, milieu en energie
 • Regio Noord-Limburg:
  • PHO Ondernemen & Innoveren
  • PHO Landelijk gebied (Ruimte)
  • PHO Toerisme en Leisure
 • Stuurgroep hoogwaterbeschermingsprogramma, dijkversterking Baarlo – Hout-Blerick
 • Lid Taakgroep Maas, Vereniging van Nederlandse Riviergemeenten
 • Algemene vergadering van aandeelhouders De Heldense Bossen B.V.
 • Lid bestuurlijke overleggen rondom de Peel:
  • Platform vitale veehouderij
  • NOVEX De Peel
  • BO Peelvenen
  • BO Transitie NP Peelvenen
 • Algemeen bestuur P10

Overige nevenfuncties

 • Geen

Bovenstaande nevenfuncties zijn onbetaald.