W.J.G. (Wilma) Delissen-van Tongerlo

Burgemeester

Foto W.J.G. (Wilma) Delissen-van Tongerlo
W.J.G. (Wilma) Delissen-van Tongerlo

Volg me op Twitter Like me op Facebook

Mevrouw W.J.G. (Wilma) Delissen-van Tongerlo

Contactinformatie

Portefeuille

 • Bestuur
 • Dienstverlening en communicatie
 • Integrale veiligheid en handhaving

Nevenfuncties

 • Euregio:
  • Lid Euregio raad
  • Lid INTERREG-commissie
  • Vakcommissie Openbare orde, veiligheid en gezondheid
    
 • Bestuurder Gemeente Helden Holding BV
   
 • Stuurgroep Foodlab Limburg
   
 • VNG: Commissie Europa en Internationaal:
  • Lid van de delegatie naar het Congres van Lokale en Regionale Overheden van de Raad van Europa
  • Lid van de CIVEX Commissie van de Europese Unie
  • Plaatsvervangend Lid van het Comité van de Regio’s van de Europese Unie
    
 • Veiligheidsregio Limburg Noord:
  • Bestuurscommissie Veiligheid
  • Algemeen bestuurslid
  • Portefeuillehouder Meldkamer Limburg
    
 • P10:
  • Lid werkgroep Europa
    
 • M50 (voorheen Platform Middelgrote Gemeenten):
  • Deelname Ledenvergaderingen
  • Lid Pijler Bestuur
    
 • CittaSlow:
  • Lid Nationaal Committee
  • Lid International Committee
    
 • Vriendschapsbanden:
  • Bestuurlijk aanspreekpunt Kessel – Grevenbroich
  • Bestuurlijk aanspreekpunt 5 X Beringen
  • Bestuurlijk aanspreekpunt Wolzstyn
    
 • Voorzitter Raad van Toezicht bij Limburgs Museum
  Vacatiegeld per vergadering 3% van schaal 18 (CAO voor Rijksambtenaren)

Bovenstaande nevenfuncties zijn onbetaald, tenzij anders vermeld.

 • Ambassadeur:
  • Vriendschapsband Kessel – Grevenbroich
  • Vriendschapsband 5 X Beringen
  • Vriendschapsband Wolzstyn