W.J.G. (Wilma) Delissen-van Tongerlo

Burgemeester

Foto W.J.G. (Wilma) Delissen-van Tongerlo
W.J.G. (Wilma) Delissen-van Tongerlo

Volg me op Twitter Like me op Facebook

Mevrouw W.J.G. (Wilma) Delissen-van Tongerlo

Contactinformatie

Portefeuille

 • Wettelijke taken

 • Openbare orde en integrale veiligheid

 • Handhaving

 • Bestuur, communicatie en dienstverlening

  • Personeel en organisatie

  • Communicatie, kabinet en representatie

  • (EU) Regionale samenwerking en internationale betrekkingen 

  • Burgerzaken

Nevenfuncties

Nevenfuncties uit hoofde van het ambt

 • Lid Algemeen Bestuur, Veiligheidsregio Limburg Noord
 • Lid Bestuurscommissie Veiligheid, Veiligheidsregio Limburg Noord
 • Lid Driehoeksoverleg Politie Basiseenheid Peel en Maas / Horst aan de Maas
 • Lid Regionaal Bestuurlijk Overleg (RBO)
 • Portefeuillehouder voor het thema Witwassen, financiële fraude en misstanden met vastgoed, RBO
 • Lid Vakcommissie Openbare orde, veiligheid en gezondheid, Euregio Rijn-Maas-Noord

Nevenfuncties in verband met het ambt

 • Bestuurder Gemeente Helden Holding BV
 • Lid dagelijks bestuur, Euregio Rijn-Maas-Noord
 • Lid Algemene Ledenvergadering, Euregio Rijn-Maas-Noord
 • Lid Interreg-commissie, Euregio Rijn-Maas-Noord 
 • Lid werkgroep Europa, samenwerkingsverband P10
 • Lid Commissie Europa en Internationaal, VNG
 • Lid delegatie Congres van Lokale en Regionale Overheden, Raad van Europa (Straatsburg)
 • Lid Cittaslow Nederland en Cittaslow International
 • Ambassadeur Beweging Limburg tegen Kindermishandeling
 • Ambassadeur Vriendschapsband Kessel – Grevenbroich
 • Ambassadeur Vriendschapsband 5x Beringen
 • Ambassadeur Vriendschapsband Wolzstyn
 • Lid bestuur Mayors for a Drinkable Meuse
 • Lid dagelijks bestuur Vereniging Limburgse Gemeenten (VLG)
 • Lid Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB)

Overige nevenfuncties

 • Geen

Bovenstaande nevenfuncties zijn onbetaald, tenzij anders vermeld.