Hulp bij geldzorgen

Heeft u geldzorgen en kunt u er zelf niet meer uitkomen? Dan kunt u gebruik maken van hulp bij geldzorgen. Dit is gratis voor alle inwoners van gemeente Peel en Maas van 18 jaar en ouder. Samen kijken we naar uw persoonlijke situatie en welke oplossingen mogelijk zijn. De gemeente betaalt niet uw schulden, maar helpt u bij het zoeken naar een oplossing.

Vroegsignalering

In sommige gevallen neemt de gemeente zelf contact op met inwoners om hulp aan te bieden bij betalingsachterstanden. We krijgen daarvoor informatie van woningcorporaties, energiebedrijven, zorgverzekeraars en drinkwaterbedrijven.

Het is wettelijk geregeld dat gemeenten hulp mogen aanbieden bij signalen van betalingsachterstanden. De wet heet Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) en de aanpak wordt vroegsignalering genoemd. Door er vroeg bij te zijn, kunnen grote financiële problemen voorkomen worden. Daarom nemen wij contact op als wij deze signalen ontvangen.

De gemeente Peel en Maas heeft met iedere partij die betalingsachterstanden aanlevert een overeenkomst gesloten. Over de uitwisseling van gegevens zijn goede afspraken gemaakt. Het gebeurt op een veilige manier, alleen noodzakelijke gegevens worden gedeeld en bepaalde persoonsgegevens zijn alleen zichtbaar voor medewerkers van team vroegsignalering.

Voorwaarden en spelregels

  • U staat ingeschreven in de gemeente Peel en Maas.
  • U heeft een inkomen (loon of uitkering).
  • U blijft zelf verantwoordelijk voor uw financiën.

Aanvragen

Maak een afspraak door telefonisch contact met ons op te nemen via telefoonnummer 077 306 6666.

  • Maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur
  • U kunt ook een e-mail sturen naar geldzorgen@peelenmaas.nl. Zet in de e-mail de volgende gegevens: uw naam, adres, woonplaats, geboortedatum en telefoonnummer.

Wij maken een afspraak met u voor een eerste gesprek. In dit gesprek wordt samen met u uw financiële situatie bekeken en op welke manier wij u het beste kunnen helpen. Ook kunt u advies krijgen waarmee u zelf verder kunt.

Meer informatie over geldzorgen

De gemeente Peel en Maas is aangesloten bij de NVVK (Nederlandse vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren). De gedragscode schuldhulpverlening NVVK is van toepassing op onze werkzaamheden.

U vindt de volledige gedragscode op de website van de NVVK. De gemeente Peel en Maas is aangesloten bij het Schuldenknooppunt.