Grip op geld: regelingen en tips  

Heeft u zorgen over uw geldzaken? Weet u niet meer hoe u uw rekeningen moet betalen? Met de flink gestegen inflatie hebben steeds meer mensen moeite met rondkomen. Voor gezinnen met een laag inkomen, is de druk nog groter geworden.

Op deze pagina vindt u regelingen die u kunnen helpen. Er zijn verschillende manieren om de regeling aan te vragen. Sommige kunt u ook online aanvragen.

 • Belastingdienst: Een bijdrage voor de kosten van zorgverzekering, kinderen, huur en kinderopvang.
 • Bijzondere bijstand: Heeft u onverwachte extra kosten die u niet kunt betalen? Dan kunt u misschien geld krijgen van de gemeente.
 • Bijstand voor zelfstandigen: Wanneer uw eigen bedrijf tijdelijk financiële problemen heeft, kunt u een beroep doen op de bijstand voor zelfstandigen. Dit heet een Bbz-uitkering.
 • CIZ Wet langdurige zorg: Langdurige zorg waarbij sprake is van een vaste behoefte aan permanent toezicht en/of 24 uur per dag zorg dichtbij.
 • Collectieve ziektekostenverzekering: Heeft u een laag inkomen en een laag vermogen? Dan kunt u de collectieve zorgverzekering bij zorgverzekeraar VGZ afsluiten. U bent dan goed verzekerd voor minder geld.
 • Consumentenbond: Hulp bij uw geldzaken.
 • GGD kind en opgroeien: Bijdrage in de kosten van kinderopvang bij sociaal medische noodzaak.
 • Gezond Verzekerd: Goedkope energie via Gezond Verzekerd.
 • Hulp bij geldzorgen: Heeft u geldzorgen of betalingsachterstanden? Wacht dan niet te lang en neem contact op met de gemeente. Samen met u gaan we op zoek naar oplossingen die u verder helpen.
 • Individuele inkomenstoeslag: Leeft u al lange tijd van weinig inkomsten? En heeft u geen zicht op een hoger inkomen? Dan kunt u misschien een individuele inkomenstoeslag krijgen.
 • Jeugdfonds Sport en Cultuur: Elk kind moet mee kunnen doen aan leuke en belangrijke dingen. U kunt misschien een extra bijdrage krijgen voor sport, cultuur, activiteiten.
 • Kledingbank Limburg: Heeft u te weinig geld voor kleding? Dan kunt u misschien gebruik maken van de Kledingbank Limburg.
 • Kwijtschelding gemeentebelastingen: Heeft u een laag inkomen en een laag eigen vermogen? Dan kunt u misschien kwijtschelding krijgen van enkele gemeentelijke belastingen en enkele waterschapsbelastingen.
 • Mantelzorgers vergoedingen: Vergoedingen voor mantelzorgers zoals reiskosten, parkeerkosten, zorgverzekeraars.
 • Nibud: Tips en hulpmiddelen voor geldzaken.
 • Speelgoedbank Peel en Maas: Elk kind verdient een fijne verjaardag. En wat is nu een verjaardag zonder cadeautje? Daarom helpt onze speelgoedbank ouders van kinderen van 4 tot 14 jaar om voor hun kind een leuk cadeau te kopen.
 • Stichting Leergeld: Vergoeding voor zwemlessen, een fiets, computer of verplichte schoolreis.
 • Studietoeslag: Geld voor school en studie.
 • Kinderbijslag: Bijdragen voor de kosten kinderen.
 • UWV: Informatie over uitkeringen zoals WW, WIA en Wajong.
 • Uitkering voor oudere werklozen: Bent u 50 jaar of ouder en werkloos? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een IOAW-uitkering.
 • Voedselbank: Als u een laag inkomen heeft en niet genoeg overhoudt voor eten en kleding, kunt u naar de voedselbank gaan.
 • Vroegsignalering geldzorgen: De gemeente Peel en Maas helpt inwoners met geldproblemen. Dat doen we het liefst zo snel mogelijk voordat geldproblemen groter worden. Vroegsignalering betekent het zo snel mogelijk aanpakken van achterstanden bij vaste lasten partners.
 • Volwassenfonds Sport en Cultuur: Het Volwassenenfonds Sport en Cultuur helpt met het betalen van de contributie/het lesgeld, wanneer u dat zelf even niet kunt.
 • Wegwijzer Vorkmeer: Adviesloket waar u terecht kunt met vragen over welzijn, wonen, werk, zorg en financiën.
 • Wijzer in geldzaken: Platform Wijzer in geldzaken.

Inkomen boven de grens

Gezinnen met inkomens boven de bijstandsnorm staan nu onder financiële druk.

 • Maakt u zich zorgen over geld?
 • Heeft u extra uitgaven voor uzelf of uw gezin?

De gemeente kan u helpen. Stuur dan een mail naar vroegsignalering@peelenmaas.nl met uw naam, adres en telefoonnummer. Dan nemen wij contact met u op.