Planschade

Verandert de gemeente een omgevingsplan, bijvoorbeeld door een herziening, wijziging of afwijking? Dan kan het zijn dat u hierdoor schade lijdt in de vorm van een waardedaling van uw woning of verlies van inkomen. Deze schade noemen we planschade. In sommige gevallen kunt u een tegemoetkoming in de schade krijgen. Niet alle schade wordt vergoed.

Planschade indienen

Kosten

  • Een aanvraag om vergoeding van planschade kost € 500,00. U betaalt dit bedrag vooraf.
  • Als uw aanvraag wordt toegekend, krijgt u dit bedrag terug.
  • U krijgt dit bedrag niet terug als de gemeente uw aanvraag afwijst.

Voorwaarden

  • U heeft schade geleden aan uw eigendom (u bent eigenaar, geen huurder).
  • Er is schade vanwege planologische maatregelen (omgevingsplannen, omgevingsvergunningen).
  • U vraagt de vergoeding aan binnen 5 jaar nadat het omgevingsplan of de omgevingsvergunning onherroepelijk van kracht is geworden.
  • U heeft goede argumenten waarom u de schade niet zelf hoeft te betalen.
  • Er is nog niet op een andere manier een tegemoetkoming voor de schade geregeld. Bijvoorbeeld omdat uw pand is aangekocht door de gemeente of is onteigend.