Brandveilig gebruik gebouw

Een bouwwerk moet altijd voldoen aan de technische eisen zoals vermeld in het Besluit bouwwerken leefomgeving (voorheen Bouwbesluit). Dit geldt ook als u voor brandveilig gebruik een melding heeft gedaan.

Een melding brandveilig gebruik doen

 • Er slapen meer dan 10 personen in het gebouw (geen woongebouw, wel berdrijfsmatig of met verzorging).
 • Er zijn overdag meer dan 10 personen aanwezig die jonger zijn dan 12 jaar of die lichamelijk of verstandelijk gehandicapt zijn.
 • In een gebouw zijn meer dan 50 personen tegelijk aanwezig (horeca locatie).
 • Als een pand met woonfunctie in gebruik is voor kamerverhuur aan meer dan 4 huurders.
 • U maakt gebruik van gelijkwaardigheid (technische toepassing).

Met een melding voor brandveilig gebruik laat u zien dat u voldoet aan de voorwaarden voor het brandveilig gebruik van uw gebouw. De gemeente toetst of uw situatie voldoet en stuurt u daarna een akkoord van de melding. Door of namens de gemeente kan een controle plaatsvinden als u het gebouw in gebruik neemt.

De melding doet u minimaal 4 weken voordat u het gebouw in gebruik gaat nemen. De melding kunt u indienen via het omgevingsloket. U heeft hiervoor DigiD of E-Herkenning nodig.

Bijlagen

Stuur de volgende bijlagen mee als u een melding brandveilig gebruik gebouw indient via het omgevingsloket.

 • Situatietekening (schaal 1:500/1:1000) waarop duidelijk de positie is aangegeven van de grond.
 • Plattegrond van het (bouw)werk, met daarop aangegeven:
  • de vereiste aanduidingen voor brandveiligheid.
  • de aard en de plaats van de brandveiligheidsinstallaties.
  • gegevens en bescheiden waarmee de gelijkwaardigheid aannemelijk wordt gemaakt. (bij toepassing van een gelijkwaardige regel)

Bij een gebruiksmelding voor tijdelijk of seizoensgebonden gebruik van een bouwwerk wordt aangegeven voor welke periode of voor welke tijdvakken in een kalenderjaar het gebruik is bedoelt.

Een gebruiksmelding kan betrekking hebben op meerdere bouwwerken op hetzelfde terrein of op met elkaar samenhangende terreinen.

Kosten

Aan het indienen van een melding voor brandveilig gebruik zijn geen kosten verbonden.

Zie ook:

Besluit bouwwerken leefomgeving