Veilig Buitengebied

De georganiseerde criminaliteit weet de weg naar het buitengebied steeds beter en vaker te vinden. Er is een werkgroep Veilig Buitengebied actief, die zich inzet voor een veilig(er) buitengebied in Peel en Maas.

Werkgroep Veilig Buitengebied

De werkgroep Veilig Buitengebied bestaat uit een vertegenwoordiging van inwoners en ondernemers uit het buitengebied, en medewerkers van de gemeente Peel en Maas, politie, Veiligheidsregio Limburg-Noord en andere (overheids)organisaties die een rol hebben in het buitengebied. Zij slaan de handen ineen en gaan actief aan de slag.

Zo vindt er bijvoorbeeld een schouw plaats op verschillende plekken in het buitengebied om bepaalde ‘hotspots’ van criminaliteit of overlast in beeld te brengen. Ook wordt er voorlichting gegeven aan inwoners en ondernemers in het buitengebied over inbreekpreventie. Of over het melden van verdachte situaties en het melden van bijvoorbeeld een drugslab.

Veiligheidsonderzoek buitengebied Peel en Maas

Het startpunt van de werkgroep is een veiligheidsonderzoek die de gemeente heeft laten uitvoeren. Uit deze analyse blijkt dat het merendeel van de inwoners en ondernemers in het buitengebied van Peel en Maas zich veilig voelt. Toch zijn er ook zorgen en aandachtspunten. Onder andere hiermee gaat de werkgroep aan de slag.

Enkele onderzoeksresultaten:

  • 60% van de inwoners en ondernemers in het buitengebied voelt zich (heel) veilig in de eigen buurt, 28% neutraal en 12% voelt zich niet zo veilig.
  • Hard rijden is de belangrijkste reden waardoor mensen zich onveilig voelen. Andere onveiligheidsgevoelens komen door rondhangende personen en diefstal van eigendommen
  • De nummer 1 bij vermoedens van criminaliteit is diefstal van eigendommen.
  • Op de vraag of inwoners en ondernemers wel eens melding hebben gemaakt van een verdachte situatie, zegt 52% ja en 37% nee. De overige respondenten hebben nog nooit een onveilige situatie gezien in hun buurt.

Lees het volledige rapport Veilig Buitengebied Peel en Maas (PDF, 696.1 kB)

Samenwerking gemeenten in Noord-Limburg

Niet alleen binnen de gemeente Peel en Maas wordt gewerkt aan een veilig buitengebied. Dit gebeurt ook op regionaal niveau, samen met 8 gemeenten in Noord-Limburg. Ook hier sluiten diverse partnerorganisaties bij aan. Het doel is één veilig buitengebied in Noord-Limburg. Een ander voorbeeld van de regionale samenwerking is de campagne Kijk niet weg.

Veilig Buitengebied wordt mogelijk gemaakt door de Regio Deal Noord-Limburg. Hierbij investeren het Rijk, de provincie en de gemeenten Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Mook en Middelaar, Peel en Maas, Venlo en Venray samen in de Gezondste Regio Noord-Limburg, waar een veilig buitengebied een onderdeel van uitmaakt.