Terugblik Peel en Maas in 2023

Geplaatst op vrijdag 28 juni 2024

De gemeenteraad heeft op donderdag 27 juni 2024 de Jaarstukken 2023 vastgesteld. Met deze jaarstukken blikken we terug op het afgelopen jaar. Niet alleen financieel, maar ook door antwoord te geven op de vraag ‘hebben we bereikt wat we wilden bereiken?’. Nu de gemeenteraad de jaarstukken heeft vastgesteld, sluiten we het afgelopen jaar af. Een goed moment om nog eens terug te kijken op Peel en Maas in 2023.

In 2023 zijn er in flinke stappen gezet om diverse ontwikkelingen in de gemeente Peel en Maas tot bloei te laten komen.

De plannen voor woningbouwprojecten zijn verder uitgewerkt, bijvoorbeeld voor Kuukven in Baarlo, Giel Peetershof in Egchel en Antoniushof in Kessel.

Dat geldt ook voor nieuwe basisscholen, het Buurtcollege Maas en Peel en de renovatie en nieuwbouw van sporthallen.

Naast deze grotere ontwikkelingen, was er ook aandacht voor kleinere initiatieven, ontmoetingen en al het andere moois dat gebeurde in de 11 dorpen van Peel en Maas.

Waar inwoners zelf nadenken over de toekomst van hun dorp.

Bijvoorbeeld met de gebiedsvisie in Baarlo of de centrumvisie in Maasbree.

De dorpsontwikkelingsvisie in Koningslust, een nieuwe dorpsvisie in Kessel en een masterplan in Kessel-Eik.

In 2023 is ook toegewerkt naar de invoering van de Omgevingswet, die op 1 januari 2024 is ingegaan.

Eerder al stelde de gemeenteraad de omgevingsvisie vast, waarin de waarden, kwaliteiten en opgaven voor Peel en Maas zijn vastgelegd.

Zo willen we bijdragen aan het behouden van de kwaliteiten in het landschap en de identiteit van de dorpen.

De Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit speelt hierbij een belangrijke rol. In 2023 is deze commissie uitgebreid met twee nieuwe deskundigen.

Ook duurzaamheid stond weer hoog in het vaandel. We leverden een bijdrage aan het aanpassen van de openbare ruimte aan de klimaatverandering.

Door het planten van bomen, het opnieuw inrichten van de Kwistbeek en Stogger en de groenblauwe revolutie van schoolpleinen.

Verkeersveiligheid kreeg hierbij ook veel aandacht, bijvoorbeeld in Helden en Kessel en de weg tussen Beringe en Meijel.

We hebben stappen gezet om het cultureel erfgoed te behouden voor de toekomst.

We dragen graag bij aan het goede leven in Peel en Maas.

Inwoners voor wie dit goede leven niet altijd vanzelfsprekend is, konden rekenen op een vangnet.

Bijvoorbeeld via hulp bij het huishouden, dat sinds 2023 door dorpen zelf wordt georganiseerd.

Of de ondersteuning om te voorkomen dat huishoudens in de energiearmoede terecht konden komen.

Het Experience Centre is geopend en inmiddels omgedoopt tot Hal9. Hiermee hebben we een springplank gecreëerd voor werkzoekenden naar een baan. En statushouders kunnen hier leren en werken combineren.

Bij jongeren besteedden we extra aandacht aan mentale gezondheid. Dat deden we samen met jeugd- en onderwijspartners.

Bij het goede leven hoort ook een veilige woon- en leefomgeving.

Hiervoor sloegen we de handen ineen met veiligheidspartners, inwoners en ondernemers.

Bijvoorbeeld in de werkgroep Veilig Buitengebied.

Als gemeente leverden we onze bijdrage door de inzet van boa’s en met de campagne Kijk Niet Weg!

We willen alle inwoners, ondernemers, verenigingen en stichtingen bedanken voor de fijne samenwerking en de vele ontmoetingen in het afgelopen jaar.