Centrumplan Panningen gaat nieuwe fase in

Geplaatst op maandag 24 juni 2024

Meer groen, een verkeersveiligere situatie, voldoende parkeerplaatsen en een betere aansluiting bij de rest van het centrum. Met deze opgaven is de gemeente Peel en Maas aan de slag gegaan om te komen tot een nieuwe inrichting van het gebied tussen Raadhuisplein en postkantoorlocatie in het centrum van Panningen. Het afgelopen jaar zijn 2 verkeersproeven en diverse onderzoeken uitgevoerd. Nu deze zijn afgerond, en de uitkomsten bekend zijn, gaat het project een nieuwe fase in.

In maart 2023 besloot de gemeenteraad dat de herinrichting van het gebied dient te gebeuren zonder de sloop van woningen. De gemeenteraad gaf ook enkele opdrachten mee: voer verkeersproeven uit, ga op zoek naar extra parkeermogelijkheden in de omgeving en organiseer regelmatig een informatiemoment, waarbij iedereen kan meedenken. Deze opdrachten zijn door de gemeente, in samenwerking met adviesbureau Kragten, opgepakt.

Verkeersproeven

In oktober – november 2023 en in februari – maart 2024 zijn 2 verkeersproeven uitgevoerd. De 1e proef betrof eenrichtingsverkeer in een gedeelte van de Raadhuisstraat, de 2e proef de afsluiting voor autoverkeer van de kruising Raadhuisstraat – Julianastraat. Bij beide proeven is ook een deel van het parkeerterrein op het Raadhuisplein afgezet. Voorafgaand en tijdens de proeven zijn verkeerstellingen en parkeeronderzoeken gehouden, om te zien wat het verschil is tussen de bestaande situatie en de situatie tijdens de verkeersproeven.

Gebleken is dat het eenrichtingsverkeer en de afsluiting van het kruispunt zorgden voor een rustiger verkeersbeeld in de Raadhuisstraat en dat het verkeer zich verplaatste naar met name de Ruijsstraat, Wietelweg en Patersstraat. Een ervaring is ook dat dit gedeelte van het centrum tijdens de proeven minder goed bereikbaar was. Het eenrichtingsverkeer werd niet door iedereen gevolgd. Door de gedeeltelijke afsluiting van het Raadhuisplein nam de parkeerdruk toe, met name op woensdag (weekmarkt) en zaterdag. De gemeente heeft bewoners, ondernemers, pandeigenaren en bezoekers gevraagd naar hun ervaringen. Zij geven aan dat het verminderen van parkeerplaatsen niet wenselijk is en dat zij een voorkeur hebben voor het behouden van de bestaande verkeerssituatie.

Mogelijkheden extra parkeerplaatsen

Een andere opdracht van de gemeenteraad was zoeken naar extra parkeermogelijkheden in of rond dit deel van het centrum. Hiervoor zijn ideeën op papier gezet. Gedacht wordt aan parkeren in meerdere lagen op de postkantoorlocatie, parkeerplaatsen creëren in de directe omgeving of uitbreiding van de blauwe zone. Deze voorstellen moeten nog verder onderzocht en uitgewerkt worden.

Meedenkgroep

Er is een meedenkgroep samengesteld, die bestaat uit bewoners, ondernemers en pandeigenaren uit het gebied en de directe omgeving, en het centrummanagement. Zij denken mee over de nieuwe inrichting. De resultaten van de onderzoeken zijn ook met de meedenkgroep besproken.

Vervolg

Nu de verkeersproeven en de onderzoeken zijn afgerond, gaat het project een nieuwe fase in. In het najaar 2024 wordt een voorstel aan de gemeenteraad voorgelegd om de uitgangspunten voor de nieuwe inrichting van het gebied te bepalen. Nadat de gemeenteraad deze uitgangspunten heeft vastgesteld, gaan de gemeente en bureau Kragten, samen met de meedenkgroep, aan de slag met het opstellen van het ontwerp. Eerst wordt een voorlopig ontwerp gemaakt en vervolgens een definitief ontwerp, dat wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. Zij beslist uiteindelijk of het gebied volgens dit ontwerp wordt ingericht.