Peel en Maas bouwt robuust verder

Geplaatst op vrijdag 21 juni 2024

De financiën van de gemeente Peel en Maas zien er de komende jaren positief uit. Tot en met 2028 eindigen de gemeentelijke financiën elk jaar in de plus. Hierdoor kunnen de gemeentelijke belastingen voor inwoners, ondernemers en organisaties laag blijven en is er ruimte om te investeren in allerlei ontwikkelingen. Peel en Maas bouwt hiermee robuust verder.

Ook met deze positieve vooruitzichten, is het zaak om alert te blijven. De financiële situatie van gemeenten verandert. De Rijksoverheid stelt de bedragen die gemeenten ontvangen op een andere manier vast. Ook zijn de plannen van een nieuw kabinet nog niet geheel duidelijk. Verder spelen diverse regionale ontwikkelingen die er mogelijk voor gaan zorgen dat kosten toenemen. Bijvoorbeeld de ontwikkelingen bij de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD), zorgaanbieders en de NLW. Het is zaak om ook de financiën robuust te houden. Dit doet de gemeente door elk jaar geld te sparen, zodat tegenvallers beter opgevangen kunnen worden.

Investeringen

De gemeente Peel en Maas vindt het belangrijk dat de openbare ruimte goed toegankelijk en onderhouden is en duurzaam is ingericht. Het is de plek waar mensen elkaar ontmoeten en kinderen spelen. Ook draagt het bij aan een aantrekkelijke woon- en werkomgeving. Er wordt dan ook budget gevraagd aan de gemeenteraad voor onder andere het herinrichten en afkoppelen van het riool in de Maasstraat, Sterrebosweg, Karreweg-Zuid en Lindelaan in Kessel, een nieuwe inrichting van het Ringovenpark in Panningen en groot onderhoud aan de Korte en Lange Heide in Maasbree. De Jacobusstraat in Egchel wordt verkeersveiliger gemaakt en in het hoogwatergebied van de Maas wordt een evacuatieroute verbeterd. De fietsbrug die over het Deurnes Kanaal in Meijel lag, wordt opgeknapt en verplaatst naar het afwateringskanaal bij Kessel-Eik.

Zorgen voor elkaar

Gemeenschappen in Peel en Maas zijn krachtig, mensen kijken naar elkaar om en ze zetten initiatieven op waar inwoners van jong tot oud terecht kunnen. Samenredzaamheid van inwoners is een kostbaar goed. De gemeente waardeert dit en probeert aanvullend te zijn op al het waardevolle dat vanuit de gemeenschappen gebeurt. Bijvoorbeeld door te zorgen dat niemand tussen wal en schip valt. Het verbeteren van de mentale gezondheid zal ook nadrukkelijk aandacht krijgen in 2025. Daarnaast wordt geïnvesteerd in Hal9, een ontmoetings- en werkervaringsplek voor mensen die hulp kunnen gebruiken bij het vinden van een baan.

Woningbouw, scholen en sportvoorzieningen

In 2025 is er in iedere kern weer ruimte voor de bouw van woningen. De verwachting is dat het komend jaar de schop de grond in gaat in Kuukven in Baarlo. Daarnaast worden plannen uitgewerkt voor locatie De Pas in Helden. Ook nieuwbouw en renovatie van scholen en sporthallen krijgt volop de aandacht, bijvoorbeeld bij de FavoRiet in Panningen, de Kemp in Egchel, het Buurtcollege in Panningen en de sporthal in Maasbree. In Baarlo gaat het om onderwijs én een binnensportvoorziening.

Dienstverlening

Uitstekende dienstverlening is een belangrijk uitgangspunt. In 2025 wil de gemeente een proef starten met het thuisbezorgen van paspoorten, identiteitskaarten, rijbewijzen en gehandicaptenparkeerkaarten. Een inwoner kan er dan voor kiezen om het document voor 5 euro thuis te laten bezorgen.

Kadernota 2025

Dit alles blijkt uit de Kadernota 2025, die door het college is aangeboden aan de gemeenteraad. In de raadsvergadering van dinsdag 2 juli 2024 neemt de gemeenteraad een besluit over deze kadernota. Met dit document bepaalt de gemeenteraad de kaders voor de Begroting 2025, die later dit jaar wordt opgesteld. In de begroting staan de plannen voor het komende jaar en wat ze mogen kosten.