Openbare inschrijving te pachten grond, nabij Scheresweg Baarlo

Geplaatst op donderdag 20 juni 2024

Bij de Scheresweg, rondom huisnummer 5, in Baarlo, liggen gemeentelijke gronden. Zolang de gemeente deze gronden zelf niet nodig heeft, verpachten wij deze.

Bent u geïnteresseerd in het pachten van, een deel van, deze gronden, stuur dan 1 e-mail naar Jolanda.kollee@peelenmaas.nl, met een afschrift/kopie naar info@peelenmaas.nl.

Inschrijvingsvoorwaarden

Inschrijving gebeurt onder navolgende voorwaarden:

  • Uw mail moet uiterlijk vrijdag 12 juli 2024 ontvangen zijn.
  • U bent bereid de vooraf bepaalde pachtsom te betalen. De pachtsom is 500 euro per hectare voor het jaar 2024.
  • Tussen maandag 15 juli en vrijdag 19 juli 2024 beoordelen wij de inschrijvingen In het Huis van de Gemeente, Wilhelminaplein 1.
  • Iedere inschrijver ontvangt bericht over de uitkomst.
  • Als we 3 of meer inschrijvingen ontvangen, die voldoen aan de voorwaarden, wordt geloot.
  • Iedere inschrijver is gehouden aan zijn/haar inschrijving tot aan de gunning. Ingeval wij uiterlijk 24 juli 2024 nog geen besluit over gunning of niet-gunning hebben genomen, dan vervallen de verplichtingen voor de inschrijvers.
  • Bij gunning bent u verplicht de pachtsom te betalen en alle andere verplichting na te komen.
  • Wij bepalen de verdeling van de pachtgronden. Het heeft onze voorkeur om de gronden in minimaal 2 delen te verpachten. Dit is afhankelijk van het aantal inschrijvingen.
  • Wij kunnen gemotiveerd besluiten om niet te gunnen aan een van de inschrijvers of te gunnen aan een andere inschrijver.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u op werkdagen telefonisch contact opnemen met Jolanda Kollee via 077 306 6666 of per mail jolanda.kollee@peelenmaas.nl.

Luchtfoto pachtgronden

Op de luchtfoto gaat het globaal om de gele vlakken.

Pachtgrond nabij Scheresweg 5 Baarlo Bron: Slagboom en Peeters Luchtfotografie

Bron: Slagboom en Peeters Luchtfotografie