Voorlopig ontwerp Laefplein Maasbee

Geplaatst op woensdag 19 juni 2024

Het voorlopig ontwerp van de openbare ruimte van het Laefplein in Maasbree is gereed. Dit ontwerp is op 17 juni 2024 gepresenteerd aan de klankbordgroep.

De klankbordgroep denkt en praat mee over de invulling van deze openbare ruimte. De laatste opmerkingen van de klankbordgroep verwerken we de komende weken. Daarmee komen we tot een definitief ontwerp voor het Laefplein. We verwachten dit definitief ontwerp eind september 2024 aan de klankbordgroep te presenteren. Daarna organiseren we een bijeenkomst voor alle geïnteresseerden.

Reacties verwerkt in voorlopig ontwerp

Van 14 maart tot 29 maart 2024 konden geïnteresseerden reageren op de 2 schetsvoorstellen. In totaal hebben ongeveer 300 betrokkenen dat gedaan. Uit de reacties bleek geen duidelijke voorkeur voor de regentuin of de organische plantenborders. Het voorlopig ontwerp is een mix van beide. Het appartementencomplex krijgt een groene border, de regentuin komt terug voor de commerciële ruimte. Rondom de regentuin komen zitmogelijkheden. Ook komt hier een mogelijkheid voor kinderen om te spelen.

Verkeersveiligheid, historische verwijzing en veel groen

Veelgehoorde opmerkingen op de schetsvoorstellen gingen over verkeersveiligheid, historische verwijzingen en nog meer groen in het ontwerp. Daar waar mogelijk hebben we de opmerkingen verwerkt in het voorlopig ontwerp. De historische verwijzing komt op verschillende manieren terug door materiaalkeuze en details in straatmeubilair. In het ontwerp is ruimte gereserveerd voor parkeerplaatsen voor auto’s en fietsen. De nieuwe inrichting en materiaalkeuze voor de Dorpstraat dragen bij aan een verbetering van de verkeersveiligheid. De gemeente is blij met de veelgehoorde opmerking uit de enquête voor veel groen. In het plan is er volop ruimte voor bomen, heesters en ander groen.

Raad moet nog besluiten

Het definitief ontwerp met het benodigde uitvoeringskrediet verwachten we in het voorjaar 2025 voor te leggen aan de raad. De raad neemt daar nog een besluit over. Afhankelijk daarvan start de uitvoering van de werkzaamheden niet eerder dan in het najaar 2025. Deze planning is afhankelijk van de voortgang van de realisatie van de woningbouwontwikkeling aan het Laefplein. Ook houden we rekening met de planning van de werkzaamheden bij Achter de Hoven.