Partner in beeld: Veiligheidsregio Limburg-Noord

Geplaatst op vrijdag 14 juni 2024

De gemeente Peel en Maas is onderdeel van de veiligheidsregio Limburg-Noord. Een samenwerking van 15 gemeenten in Noord en Midden Limburg. Wat doet de veiligheidsregio allemaal en wat kun jij daarvan merken als inwoner? Niels Boots is bestuursadviseur bij veiligheidsregio Limburg-Noord en hij legt het uit.

De gemeente Peel en Maas is onderdeel van de veiligheidsregio Limburg-Noord. Een samenwerking van 15 gemeenten in Noord en Midden Limburg. Wat doet de veiligheidsregio allemaal en wat kun jij daarvan merken als inwoner? Niels Boots is bestuursadviseur bij Veiligheidsregio Limburg-Noord en hij legt het uit.

Brandweer

Jullie kennen de brandweer natuurlijk allemaal van de mooie rode auto's die rijden als er brand is. Maar we doen natuurlijk nog veel meer. Denk aan auto ongelukken of aan ongevallen met gevaarlijke stoffen. We hebben een aantal specialistische teams in de regio, bijvoorbeeld het duikteam. Maar we komen natuurlijk ook op het moment dat dieren in nood zijn, of mensen anderszins in nood zijn.

Heel veel mensen van ons werken ook achter de schermen. En dan moet je denken aan opleiden en oefenen van onze mensen, het materiaal moet natuurlijk ook allemaal in orde zijn en dat zijn allemaal taken die bij onze brandweer zijn belegd. Een heel belangrijk aspect is ook de advisering. Advisering van andere overheden, maar ook van bedrijven en instellingen. Hierbij moet je denken aan brandveiligheid, maar ook de evenementenadvisering. Daar is de brandweer natuurlijk een hele belangrijke partner in.

We kennen in Nederland het fenomeen gezamenlijke meldkamers. Dat betekent eigenlijk dat als je brandweer, politie of ambulance nodig hebt, dan bel je 112. De eerste vraag die je ook gesteld wordt vanuit de meldkamer is 'Wat heb je nodig?'.

Nou stel voor, er is een brand hier in Panningen. Dan wordt vanuit die gezamenlijke meldkamer, wordt direct doorgeschakeld met de post hier. Post Panningen bijvoorbeeld bestaat voor het grootste deel uit vrijwilligers. Die zijn allemaal werkzaam hier in de regio Panningen. Dus dat betekent dat zij in de auto stappen of op de fiets en binnen een aantal minuten hier in de kazerne zijn en dan uitrukken. Dat betekent dus ook dat wij hele goede samenwerking moeten hebben. En dat vinden we ook heel belangrijk. Daar zijn we ook trots op. Met heel veel werkgevers hier in de regio. Want zij zorgen ervoor dat wij vrijwilligers kunnen behouden.

We hebben 5 kazernes in Peel en Maas. In Kessel, in Baarlo, in Meijel, in Maasbree en in Panningen. In feite zijn het allemaal professionals die bij de brandweer werken. Maar gelukkig hebben we onder die professionals een heel groot contigent aan vrijwilligers. Dus ons korps bestaat zowel uit beroepskrachten als uit vrijwilligers. En eigenlijk is de term brandweervrijwilliger niet meer een juiste term. Want die mensen zijn op dezelfde manier opgeleid als onze beroepskrachten. Alleen ze werken voor een vaak lokale of regionale werkgever en als er een calamiteit is gaan zijn van daaruit naar de post en rukken uit.

En van de brandweerpost in Panningen gaan we naar het Huis van de Gemeente, waar Niels ingaat op de crisisbeheersing van de veiligheidsregio.

Crisisbeheersing van de Veiligheidsregio Limburg Noord

Nou de Veiligheidsregio Limburg Noord is een van de 25 veiligheidsregio's die we in Nederland kennen. De belangrijkste taak is eigenlijk brandweer, zorg en crisisbeheersing. Maar in onze regio maakt ook de GGD onderdeel uit van de Veiligheidsregio. Dus de Veiligheidsregio Limburg Noord bewaakt en beschermt de inwoners en mensen die in onze regio verblijven op het gebied van publieke gezondheid en veiligheid.

De regio is best een omvangrijke regio. We bedienen namelijk het hele gebied tussen Mook en Middelaar, het uiterst noordelijke puntje van de regio, tot aan de gemeente Echt-Susteren. Dat betekent dus dat we ongeveer een 30 tal brandweerkazernes hebben. En ongeveer evenzoveel GGD locaties.

Wat ook wel aardig is om te vermelden, en daar zijn we heel trots op, in onze veiligheidsregio kennen we ook de Riskfactory. Dat is eigenlijk een soort belevingscentrum waar op dit moment nog groepen 8 van de lagere school en senioren allerlei scenario's kunnen beleven en doorleven op het gebied van publieke gezondheid en veiligheid.

Een hele hoop gebeurt natuurlijk ook in samenwerking met onze partners. De Veiligheidsregio is bij uitstek een netwerk organisatie. We werken dus veel samen met onder andere ambulance zorg, politie, defensie, maar ook heel cruciaal zijn onze gemeenten. We worden bestuurd door de 15 gemeenten in onze regio. En werken veel samen ook met Waterschap en Rijkswaterstaat. Nou daar komt heel veel planvorming aan de voorkant bij kijken.

En onder andere samen met de veiligheidsregio in Zuid Limburg stellen we Limburg breed een zogenaamd risicoprofiel op. Daarin staan eigenlijk de belangrijkste risico's en crisistype die wij onderkennen en die wij verwachten. En daar bereiden wij ons op voor. En dat betekent ook dat een hele hoop mensen daarop goed opgeleid moeten zijn. Nou op zich merk je daar heel weinig van. En maar goed ook, want wij werken natuurlijk vooral, we komen vooral in actie, op het moment dat er een groot incident of een ramp of een crisis is.

Onze brandweerzorg, ja die zul je eerder op straat zien. Maar veelal gebeurt achter de schermen en prepareren wij onze mensen en onze partners op het geval er iets gebeurd.

GGD Limburg Noord

Ook de GGD is een onderdeel van de veiligheidsregio. Wat doet de GGD allemaal voor de inwoners van deze regio?

Nou de GGD staat voor Gemeentelijke Gezondheidsdienst. Daar kennen we er 25 van in Nederland. En zoals ik al zei de GGD maakt in onze regio ook onderdeel uit van de veiligheidsregio. Dus de GGD in onze regio bestrijkt ook weer alle gemeenten van Mook-Middelaar tot en met Echt-Susteren. De GGD beschermt, bewaakt en bevordert de gezondheid van alle inwoners van Limburg Noord. Dus alle inwoners van Noord en Midden Limburg.

De GGD is natuurlijk bekend geworden in onder andere COVID tijd. Maar de GGD in Nederland bestaat al meer dan 100 jaar. Infectieziektebestrijding zoals bij COVID, maar ook de consultatiebureaus waar ouders met kinderen naar toe gaan en de schoolarts zijn allemaal onderdeel van de GGD.

Daarnaast hebben we ook een gezondheid bevorderende tak. We proberen eigenlijk de gezondheidsverschillen die er in de regio zijn, die proberen we eigenlijk te verkleinen. En dat doen we onder andere door onderzoek te doen naar gezondheidsverschillen, naar leefstijl, maar ook door gemeenten te helpen met het vinden van de juiste interventies om het gedrag en de gezondheid van alle inwoners te bevorderen. Nou dat is een hele rits aan taken die niet altijd zichtbaar zijn.

Ik noemde al jeugdgezondheidszorg en infectieziekte, dat zijn vaak in het oog springende taken. Maar je kunt ook denken aan een stukje toezicht op de kinderopvang, of technische hygiëne zorg waar je vergunningen verleent voor tattoo en piercingshops. We kennen ook een poli seksuele gezondheid, we hebben medische milieukunde, dat is een gebied wat eigenlijk ook steeds meer in de media komt. En dan moet je denken aan alles wat te maken heeft met lucht, bodem, geluid en de invloed daarvan op je gezondheid. En daarnaast hebben we ook nog een afdeling die zich specifiek bezig houdt met forensisch medische dienstverlening.

Mensen kunnen contact opnemen met de GGD als je vragen hebt, algemene vragen, over gezondheid. En het beste kunnen ze kijken op de website www.ggdlimburgnoord.nl

Samenwerken vanuit de veiligheidsregio gebeurt dus op verschillende vlakken. We hopen je hier een goed beeld van te hebben gegeven.