Verkiezing Europees Parlement: De stembureaus zijn gesloten

Geplaatst op donderdag 6 juni 2024

De stemlokalen zijn om 21.00 uur gesloten. De leden van de stembureaus gaan starten met het tellen van de stemmen. De voorzitter van het stembureau zorgt er voor dat het tellen goed verloopt.

Opkomst

Eindopkomst om 21.00 uur: 14.551 stemmers (41,31%).

Tellen van de stemmen

 • De leden van het stembureau tellen eerste alle stempassen, kiezerspassen en volmachten. Het totaal hiervan is het aantal kiezers dat een stem heeft uitgebracht.
 • Daarna openen de stembureauleden de stembus. Ze halen de stembiljetten uit de stembus.
 • Ze vouwen de stembiljetten open en sorteren deze per lijst.
 • Daarna gaan ze de stembiljetten tellen.
 • Ze tellen de stemmen per lijst (per partij). En ze tellen per partij ook hoeveel stemmen elke kandidaat kreeg.
 • Ook tellen de stembureauleden het aantal blanco en ongeldige stemmen.
 • De voorzitter rekent het totaal aantal uitgebrachte stemmen uit. Dit aantal moet gelijk zijn aan het aantal toegelaten kiezers. Zijn de aantallen niet gelijk? Dan verklaart de voorzitter dit telverschil. Kan dit telverschil niet worden verklaard? Dan voert het gemeentelijk stembureau de dag daarna extra controles uit.
 • De voorzitter schrijft alle aantallen op in het proces-verbaal. Dat is het verslag van het stembureau. Hier komen ook eventuele bezwaren van kiezers in.
 • Het gemeentelijk stembureau controleert op 7 juni 2024 alle processen-verbaal van de stembureaus. Als daar fouten in staan, doet het gemeentelijk stembureau een hertelling.
 • Het gemeentelijk stembureau maakt een proces-verbaal op. Alle aantallen staan hierin. Ook alle bezwaren van kiezers staan hierin. Dit proces-verbaal wordt op maandag 10 juni 2024 getekend.

Wat gebeurt er na het tellen van de stemmen?

 • De gemeente publiceert de processen-verbaal met daarin de aantallen per stembureau op de website. Dit gebeurt zo snel mogelijk nadat het proces-verbaal van het gemeentelijk stembureau is getekend op maandag 10 juni 2024. U vindt deze processen-verbaal ook via de website van de kiesraad.
 • Het centraal stembureau voor de Europees Parlementsverkiezing is de Kiesraad. Deze voert een aantal controles uit. Als iemand een fout ontdekt in een proces-verbaal, kan hij daar een melding van doen. Het centraal stembureau kan dan tegen het gemeentelijk stembureau zeggen dat ze de fout moeten verbeteren. Het verslag hiervan heet een corrigendum.
 • Op 19 juni 2024 om 11.00 uur stelt het centraal stembureau de definitieve uitslag en de zetelverdeling vast. Dit is tijdens een openbare zitting. Kijk voor meer informatie op de website van de Kiesraad.