Gemeente Peel en Maas neemt deel aan regionale Doorstroomvoorziening statushouders in Horst aan de Maas

Geplaatst op woensdag 5 juni 2024

Met ingang van 4 juni 2024 neemt gemeente Peel en Maas deel aan het regionaal samenwerkingsverband ‘Doorstroomvoorziening statushouders’ in gemeente Horst aan de Maas. Daarmee kan gemeente Peel en Maas haar taakstelling voor de huisvesting van statushouders voor de eerste helft van 2024 en de achterstand van 2023 volledig invullen. Ook start de gemeente met de inburgering en participatie van statushouders die toegewezen zijn aan gemeente Peel en Maas.

De statushouders verblijven in principe maximaal 1 jaar in de doorstroomvoorziening en verhuizen dan naar een woning in de gemeente Peel en Maas. De samenwerking loopt tot februari 2028.

Goede balans

'Niet alleen ‘voldoen aan de taakstelling’ is een reden om deel te nemen aan de doorstroomvoorziening. We vinden het ook belangrijk om hiermee onze bijdrage te leveren aan het ontlasten van de asielketen, maar wel in een goede balans met wat daarvoor aan voorzieningen nodig is. Die balans zit enerzijds in het uitvoeren van onze taak, maar met oog voor wat dit betekent voor ‘de mens’ achter de statushouder. Want met alleen de tijdelijke opvang zijn we er niet. Ook de inburgering, participatie en een definitieve woonlocatie moet voor hen geregeld (kunnen) worden. En daar zijn voldoende voorzieningen voor nodig. Dat is een ingewikkelde puzzel op meerdere vlakken', aldus wethouder Nijssen.

Afstemming op lokale voorzieningen

Op dit moment verblijven er 18 statushouders die gekoppeld zijn aan gemeente Peel en Maas in de doorstroomvoorziening. De gemeente is voornemens om voor 1 juli 2024 nog 24 statushouders in de doorstroomvoorziening in Horst aan de Maas te huisvesten. Deze aantallen zijn gebaseerd op de taakstelling en capaciteit die op dit moment voor handen is om de statushouders te begeleiden in het leren van de Nederlandse taal, onze waarden en normen en het vinden van een baan. De lessen inburgering starten in verband met de zomerperiode in september 2024. Mogelijk dat in de toekomst meer statushouders van Peel en Maas in de doorstroomvoorziening komen wonen. Daarvoor moet eerst de capaciteit voor inburgering en participatie uitgebreid worden. De gemeente is op dit moment op zoek naar de mogelijkheden hiervoor.

Krapte op de woningmarkt

Met de huidige krapte op de woningmarkt is ook het vinden van een passende woning voor statushouders een uitdaging. Net als alle andere woningzoekenden, worden statushouders meegenomen in de afstemming tussen vraag en aanbod van beschikbare woningen. Met de regionale samenwerking bij de doorstroomvoorziening is er, vanaf de aankomstdatum van de statushouder, een jaar extra tijd om mogelijkheden en oplossing voor een woning voor de statushouder te vinden.

Taakstelling statushouders

Statushouders zijn asielzoekers met een verblijfsvergunning. Zij verhuizen van een asielzoekerscentrum of een noodopvang naar een woning. Elke gemeente in Nederland huisvest statushouders. De Rijksoverheid bepaalt elk half jaar hoeveel statushouders een gemeente moet huisvesten. Dit wordt een taakstelling genoemd. Door de deelname aan de doorstroomvoorziening is het voor de gemeente Peel en Maas mogelijk invulling te geven aan haar taakstelling tot 1 juli 2024. De gemeente moest in de eerste helft van 2024 zo’n 80 personen huisvesten, op basis van de taakstelling voor de eerste helft van 2024 en een opgelopen achterstand van 2023. De statushouders wonen in de gemeente Horst aan de Maas, maar tellen volledig mee in de taakstelling voor gemeente Peel en Maas.

Regionaal samenwerkingsverband

Lokaal en regionaal worden oplossingen gezocht om de taakstelling statushouders te behalen. De doorstroomvoorziening in Horst aan de Maas is er daar een van. Naast Peel en Maas maken ook de gemeenten Beesel, Venlo en Horst aan de Maas gebruik van deze locatie voor tijdelijke woonruimte voor statushouders.