Agenda commissievergadering dinsdag 11 juni 2024

Geplaatst op dinsdag 4 juni 2024

Op dinsdag 11 juni 2024 om 19.30 uur is de commissievergadering in het Huis van de Gemeente. U kunt de agenda en bijbehorende stukken ook in komen zien in het Huis van de Gemeente.

Wilt u gebruik maken van het spreekrecht, meldt u zich hiervoor aan vóór maandag 10 juni 2024, 19.30 uur bij de griffie via griffie@peelenmaas.nl of 077 306 6666.

De agenda’s, bijbehorende stukken, livestream en actuele informatie van de commissievergadering vindt u op peelenmaas.bestuurlijkeinformatie.nl

Agenda

Bekijk de agenda van de commissievergadering.

Op de agenda staan de volgende inhoudelijke onderwerpen:

  • Vaststellen 'Bestemmingsplan Vieruitersten 24 Meijel', wijziging van Agrarisch- Intensieve veehouderij naar Agrarisch Grondgebonden en vergroten van het bouwvlak
  • Herontwikkeling locatie De Pas in Helden
  • KC de Kemp Egchel – Afronding businesscase en voorbereidingskrediet
  • Steunvraag aan gemeenten op basis van het Continuïteitsplan van de Mutsaersstichting
  • Intrekken strategische koers NLW 2021-2030
  • Toestemming deelname centrumregeling RES NML
  • Nota grondbeleid Peel en Maas
  • Zienswijzen gemeenschappelijke regelingen

Bijwonen en online

Wilt u de commissievergadering bijwonen, dan kunt u plaats nemen op de publieke tribune. U kunt de commissievergadering online live meekijken, maar u kunt ook op een later moment terugkijken.