Burgemeester Peel en Maas doet oproep aan hondenbezitters

Geplaatst op vrijdag 19 april 2024

Burgemeester Wilma Delissen-van Tongerlo roept hondenbezitters in de gemeente Peel en Maas op aandacht te hebben voor de veiligheid van mensen en andere honden. De burgemeester doet deze oproep naar aanleiding van meerdere bijtincidenten in de gemeente, waaronder een incident waar een kind bij betrokken was.

De burgemeester geeft aan: “Veel mensen genieten van hun hond. In veruit de meeste gevallen gaat het houden van een hond ook goed. Maar in een aantal gevallen zien we dat de hondenbezitter geen controle heeft over het dier, waardoor de hond mensen of andere honden aanvalt. Als burgemeester kan ik dan een maatregel opleggen, door de eigenaar te verplichten de hond te muilkorven. Maar nog beter is het natuurlijk als we dit met elkaar voorkomen. Elk bijtincident is er één te veel.”

Landelijke maatregelen

Ook de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft opgeroepen om verschillende maatregelen in te voeren om bijtincidenten door honden te voorkomen. De voorgestelde maatregelen, waarover de minister in gesprek wil gaan met de Tweede Kamer, bestaan onder andere uit het verbieden van hoog-risicohonden zonder stamboom, een verplichte cursus voor eigenaren voor de aanschaf van een hond, het instellen van een landelijk meldpunt en een landelijk geldende muilkorf- en aanlijnplicht voor honden die gevaarlijk gedrag vertonen. Daarnaast kan een officier van justitie – op advies van deskundigen – besluiten om een in beslag genomen hond die heeft gebeten, te laten inslapen.

Muilkorfplicht en dwangsom

De burgemeester kan na een bijtincident een muilkorfplicht voor de hond opleggen aan de eigenaar. In de afgelopen periode is dit meerdere keren opgelegd in Peel en Maas. Hierna bleek dat enkele van deze eigenaren zich niet hielden aan deze plicht. Zij moeten daarom ook een dwangsom betalen. Daarnaast doet de burgemeester nu een openbare oproep aan hondenbezitters om hun verantwoordelijkheid te nemen om bijtincidenten te voorkomen.