Agenda raadsvergadering dinsdag 23 april 2024

Geplaatst op vrijdag 19 april 2024

Op dinsdag 23 april 2024 om 19.30 uur is de raadsvergadering in het Huis van de Gemeente. Wilt u de raadsvergadering bijwonen, dan kunt u plaats nemen op de publieke tribune.

 • De raadsvergadering is online te volgen via de website. Dat kan live, maar u kunt ook op een later moment terugkijken.
 • Wilt u gebruik maken van het spreekrecht, meldt u zich hiervoor aan vóór maandag 22 april 2024, 19.30 uur bij de griffie via griffie@peelenmaas.nl of 077 306 6666.

De agenda, bijbehorende stukken, livestream en actuele informatie van de raadsvergadering vindt u op de pagina bestuurlijke Informatie. U kunt de agenda en bijbehorende stukken ook inzien in het Huis van de Gemeente.

Agenda

Op de agenda staat het volgende inhoudelijke onderwerp:

 • Afscheid raadslid mevrouw M.M.M. van Roij, fractie CDA
 • Toelating nieuw raadslid fractie CDA, de heer M.L.C.M. van Lieshout
 • Benoeming nieuwe wethouder, mevrouw N.M.H.C.M. Vaasen
 • Toelating nieuw raadslid fractie CDA, R.A.J. Delissen
 • Benoeming nieuw burgercommissielid fractie VVD, de heer D. Holthuis
 • Toezeggingenlijst gemeenteraad en de Afdoeningslijst moties
 • Vaststelling besluitenlijsten van de raadsvergaderingen van:
  • 12 maart 2024 met vervolg op 17 april 2024
  • 13 maart 2024
  • 19 maart 2024
 • Ingekomen stukken
 • Vaststellen bestemmingsplan Molenheg 10 Egchel’
 • Aanwijzen van de Functionaris Gegevensbescherming (FG)
 • Aanpassingen ontwerpbesluiten Gemeenschappelijke Regelingen: Veiligheidsregio LN, BsGW, RUD LN, MGR Sociaal domein, Omnibuzz, Maasveren
 • Wijzigen van het Treasurystatuut Peel en Maas 2018 voor uitbreiding saneringskrediet voor inwoners met problematische schulden
 • Actualiseren verordeningen Sociaal Domein
 • Nieuwe achtervangovereenkomst met het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)
 • Vaststellen bestemmingsplannen:
  • Zwenkgras 3 te Beringe
  • Uitbreiding steenfabriek (Steenstraat 8b, Panningen)
  • Camping 't Vossenveld 2022, Roggelseweg 131 Egchel
  • Schijfweg-Noord 5 Kessel
  • Leemvenweg 1 Maasbree
  • Hertsteeg te Beringe
  • Steenoven 28 Meijel
  • Breetse Peelweg 2a Maasbree
  • Breetse Peelweg 11 Maasbree
  • Groenstraat 7a en 7b te Panningen
  • Eelserstraat 25 Beringe
  • Koesdonkerveldweg 9A en Koesdonkerveldweg ongenummerd Baarlo
  • Steenkampseweg 12 te Meijel
  • Eelserstraat 26 & 28 en Kaumeshoek 6B te Beringe
  • Laefplein Maasbree
  • Woningbouw Antoniushof te Kessel (Ontwikkeling vrachtwagenparkeerplaats)
  • Intrekken beleid vrijkomende agrarische bebouwing
  • Woningbouw Koningslust