Agenda commissievergadering dinsdag 9 april 2024

Geplaatst op dinsdag 2 april 2024

Op dinsdag 9 april 2024 om 19.30 uur is de commissievergadering in het Huis van de Gemeente. U kunt de agenda en bijbehorende stukken ook in komen zien in het Huis van de Gemeente.

Wilt u gebruik maken van het spreekrecht, meldt u zich hiervoor aan vóór maandag 8 april 2024, 19.30 uur bij de griffie via griffie@peelenmaas.nl of 077 306 6666.

De agenda’s, bijbehorende stukken, livestream en actuele informatie van de commissievergadering vindt u op peelenmaas.bestuurlijkeinformatie.nl

Agenda

Bekijk de agenda van de commissievergadering.

Op de agenda staan de volgende inhoudelijke onderwerpen:

 • Vaststellen bestemmingsplannen:
  - Laefplein Maasbree
  - Molenheg 10 Egchel’
 • Woningbouw Antoniushof te Kessel (Ontwikkeling vrachtwagenparkeerplaats)
 • Aanwijzen van de Functionaris Gegevensbescherming (FG)
 • Aanpassingen ontwerpbesluiten Gemeenschappelijke Regelingen:
  Veiligheidsregio LN, BsGW, RUD LN, MGR Sociaal domein, Omnibuzz, Maasveren
 • Wijzigen van het Treasurystatuut Peel en Maas 2018 voor uitbreiding saneringskrediet voor inwoners met problematische schulden
 • Actualiseren verordeningen Sociaal Domein
 • Nieuwe achtervangovereenkomst met het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)
 • Intrekken beleid vrijkomende agrarische bebouwing
 • Vaststellen bestemmingsplannen:
  - Zwenkgras 3 te Beringe
  - Uitbreiding steenfabriek (Steenstraat 8b, Panningen)
  - Camping 't Vossenveld 2022, Roggelseweg 131 Egchel
  - Schijfweg-Noord 5 Kessel
  - Leemvenweg 1 Maasbree
  - Hertsteeg te Beringe
  - Steenoven 28 Meijel
  - Breetse Peelweg 2a Maasbree
  - Woningbouw Koningslust
  - Breetse Peelweg 11 Maasbree
  - Groenstraat 7a en 7b te Panningen
  - Eelserstraat 25 Beringe
  - Koesdonkerveldweg 9A en Koesdonkerveldweg ongenummerd Baarlo
  - Agrarisch - Intensieve Veehouderij naar Recreatie – Verblijfsrecreatie aan de Steenkampseweg 12 te Meijel
  - Agrarisch Grondgebonden naar Wonen op Eelserstraat 26 & 28 en uitbreiding bouwvlak Kaumeshoek 6B te Beringe

Gezien de grote hoeveelheid aan agendapunten, is woensdag 10 april 2024 vanaf 19.30 uur gereserveerd als mogelijke uitloop van de commissievergadering van 9 april 2024.

Bijwonen en online

Wilt u de commissievergadering bijwonen, dan kunt u plaats nemen op de publieke tribune. U kunt de commissievergadering online live meekijken, maar u kunt ook op een later moment terugkijken.