Maaseik blikt terug op succesvol netwerkevent 'Mayors for a Drinkable Meuse'

Geplaatst op vrijdag 15 maart 2024

Maaseik was vandaag trotse gaststad voor de 6e netwerkbijeenkomst 'Mayors for a Drinkable Meuse'. Dit internationale evenement bracht burgemeesters, wethouders en andere leden van de 'Maas-familie' samen om aandacht te vragen voor een betere waterkwaliteit van de Maas.

Belangrijke Maasconferentie

Burgemeester Johan Tollenaere opende samen met burgemeester Wim Hillenaar van Maastricht deze belangrijke Maasconferentie. Gezamenlijk pleitten zij met Li An Phoa, de oprichtster van Drinkable Rivers, voor een gezonde rivier die drinkbaar water levert voor mens en dier. De Maas is immers onze levensader die we gezamenlijk moeten beschermen.

Na de verwelkoming vonden 2 inspirerende en interactieve pitches plaats:

  • Ignace Schops, directeur van Regionaal Landschap Kempen en Maasland, sprak over 'RivierPark Maasvallei, landschap van de toekomst'. Als vooraanstaande natuurbeschermer en internationale autoriteit op het gebied van duurzaam natuurbeheer belichte Ignace de ecologische crisis waarin we ons bevinden, maar ook de schoonheid en solidariteit die daaruit kan voortvloeien.
  • Peter De Wilde, CEO Toerisme Vlaanderen, hield zijn pitch over 'Duurzame recreatie in relatie tot de rivier'. De ambitie van Vlaanderen is om vanuit toerisme bij te dragen aan een duurzame toekomst voor onze natuur en landschappen. Vlaanderen wordt daarbij een echte buitenbestemming, waarin de beleving van de natuur en het landschap via straffe verhalen centraal staat.

Tijdens de lunch kregen de deelnemers de gelegenheid om een informatiemarkt te bezoeken met exposanten zoals de Vlaamse Waterweg, RivierPark Maasvallei en IVN Natuureducatie.

Excursies door Rivierpark Maasvallei

Het evenement vervolgde in de namiddag met 3 boeiende excursies uitgewerkt door RivierPark Maasvallei, organiserende partner voor dit event:

  • De Wissen in Dilsen-Stokkem, toegangspoort tot RivierPark Maasvallei en hub voor Drinkable Rivers.
  • Het ontgrindingsproject Elerweerd, waar deelnemers aan den lijve konden ondervinden hoe er ruimte wordt gemaakt voor de rivier.
  • Wandeling rond de Maasplassen in Aldeneik, waar het belang van een schone rivier voor waterrecreatie werd benadrukt.

Drinkable Meuse familie

Na afloop van het evenement tekenden nieuwe gemeenten, die toetreden tot de Drinkable Meuse familie, het charter in aanwezigheid van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, bevoegd voor de Vlaamse Waterweg en rivierbeheer aan de Maas.

'Als stad gelegen aan de Maas voelen we de verantwoordelijkheid om bij te dragen aan een duurzaam beheer van deze waardevolle waterbron,' aldus burgemeester Johan Tollenaere. 'Het was een eer voor Maaseik om deze belangrijke conferentie te mogen ontvangen.'

'Ik hoop dat deze bijeenkomst deelnemers inspireert tot actie. We moeten er samen voor zorgen dat de Maas elk jaar gezonder wordt,' besluit Li An Phoa, oprichtster van Drinkable Rivers.

'Recent werd RivierPark Maasvallei door Vlaanderen erkend als Landschapspark. De Gemeenschappelijke Maas is een voorbeeldproject rond rivierverruiming, samen met de Vlaamse Waterweg nv ben ik vastberaden om met ‘Weerbaar Waterland’ verder werk te maken van waterbeheersing- en bescherming. Want als water niet de ruimte krijgt die het nodig heeft, dan maakt het die ruimte zelf. Water is ook het nieuwe goud, een schaars en kostbaar product. We zijn hiervoor mee verantwoordelijk, maar dragen ook een deel van de oplossing in ons. Ik geloof dus dat we het tij kunnen keren, en rivieren weer drinkbaar kunnen maken. Fantastisch dat vandaag heel wat Maaslandse stakeholders hun engagement hiervoor uiten', aldus de Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken en titelvoerend burgemeester van Dilsen-Stokkem.

Drinkable Rivers

Stichting Drinkable Rivers streeft naar een wereld met drinkbare rivieren. De stichting, geleid door Li An Phoa, organiseert rivierwandelingen, leidt internationaal burgeronderzoek naar rivieren en enthousiasmeert burgers, bedrijven en overheden om in actie te komen om beter voor onze rivieren te zorgen.

burgemeesters, wethouders en andere leden van de 'Maas-familie'
burgemeesters, wethouders en andere leden van de 'Maas-familie'