Agenda raadsvergadering dinsdag 19 maart 2024

Geplaatst op vrijdag 15 maart 2024

Op dinsdag 19 maart 2024 om 19.30 uur is de raadsvergadering in het Huis van de Gemeente. U kunt de agenda ook in komen zien in het Huis van de Gemeente.

Wilt u gebruik maken van het spreekrecht, meldt u zich hiervoor aan vóór maandag 18 maart 2024, 19.30 uur bij de griffie via griffie@peelenmaas.nl of 077 306 6666.

De agenda, bijbehorende stukken, livestream en actuele informatie van de raadsvergadering vindt u op peelenmaas.bestuurlijkeinformatie.nl.

Agenda

Bekijk de agenda van de raadsvergadering.

Op de agenda staat het volgende inhoudelijke onderwerp:

 • Toezeggingenlijst gemeenteraad en de Afdoeningslijst moties
 • Vaststelling besluitenlijst van de raadsvergadering van 6 februari 2024
 • Ingekomen stukken
 • Realisatiekrediet voor de inhuizing van OBS De School in BS De Violier
 • Uitgangspunten businesscase permanente huisvesting Buurtcollege Maas en Peel
 • Vaststellen bestemmingsplan Heufkesweg 33 te Meijel
 • Vaststellen herziening bestemmingsplan Molenbaan 13 te Meijel
 • Vaststellen bestemmingsplan RvR-woning Heihorst ongenummerd te Meijel
 • Vaststellen bestemmingsplan Omzetten naar wettelijke plattelandswoning Kampsteeg 11 Meijel
 • Kredietvoorstel verplaatsing Sint Anthoniusmolen Kessel
 • Nieuwbouw van sporthal in Maasbree

Bijwonen en online

Wilt u de raadsvergadering bijwonen, dan kunt u plaats nemen op de publieke tribune. U kunt de raadsvergadering online live meekijken, maar u kunt ook op een later moment terugkijken.