Verkiezing Europees Parlement: Registratie voor kiezers die in Nederland willen stemmen

Geplaatst op donderdag 7 maart 2024

De verkiezing van de leden van het Europees Parlement wordt iedere 5 jaar gehouden. Het Europees Parlement bestaat uit 705 zetels uit 27 lidstaten. Uit iedere lidstaat is een vast aantal parlementariërs afkomstig, afhankelijk van het aantal inwoners. 29 Europarlementariërs vertegenwoordigen de Nederlandse EU-burgers. Afgevaardigden voor het Europees Parlement worden per land gekozen.

De verkiezingen zijn niet in alle lidstaten op dezelfde dag. De verkiezing voor de Nederlandse leden in het Europees Parlement is op 6 juni 2024.

Niet-Nederlanders die inwoners zijn van een lidstaat van de Europese Unie en als inwoner zijn ingeschreven bij een gemeente, kunnen zich laten registreren als kiezer voor de verkiezing van de Nederlandse leden van het Europees Parlement als u:

  • op dinsdag 23 april 2024 uw woonplaats heeft in Nederland
  • op donderdag 6 juni 2024 18 jaar of ouder bent
  • niet uitgesloten bent van het kiesrecht in Nederland of in een andere lidstaat van de Europese Unie.

Registratie voor kiezers die in Nederland willen stemmen

Als u in Nederland wilt stemmen, dan moet u zich hiervoor registreren. Het registratieverzoekschrift wordt automatisch toegezonden. U kunt het formulier ook downloaden. Stuur het ingevulde en ondertekende formulier terug naar de gemeente met daarbij een kopie van uw geldige identiteitsbewijs.

Met dit formulier verklaart u dat u in Nederland stemt en niet in uw lidstaat van herkomst. Het verzoekschrift moet uiterlijk dinsdag 23 april 2024 zijn ontvangen.

U kunt online een verzoek indienen.

Registreren als EU-inwoner om in Nederland te stemmen

Of stuur het ingevulde en ondertekende formulier terug naar de gemeente met daarbij een kopie van uw geldige identiteitsbewijs.

De eenmaal als kiezer geregistreerde persoon blijft geregistreerd zolang deze inwoner is ingeschreven bij een Nederlandse gemeente. Het verzoekschrift bevat ook een verklaring dat deze inwoner niet is uitgesloten van het kiesrecht en uitsluitend in Nederland van het kiesrecht gebruik zal maken.

Voor meer informatie neem contact op met het team Communicatie en Dienstverlening, cluster Burgerzaken, telefonisch via 077 306 6666 of via e-mail verkiezingen@peelenmaas.nl.