Peel en Maas InZicht: Op zoek naar een nieuwe burgemeester

Geplaatst op donderdag 15 februari 2024

De zoektocht naar een nieuwe burgemeester is in volle gang. Wat komt hier allemaal bij kijken? En welke stappen moeten nog gezet worden voordat we weten wie de nieuwe burgemeester wordt? De leden van de vertrouwenscommissie vertellen u er graag meer over.

De zoektocht naar een nieuwe burgemeester is in volle gang. Wat komt hier allemaal bij kijken? En welke stappen moeten nog gezet worden voordat we weten wie de nieuwe burgemeester wordt? De leden van de vertrouwenscommissie vertellen u er graag meer over.

In september 2023 heeft de burgemeester Wilma Delissen van de gemeente Peel en Maas aan de gemeenteraad kenbaar gemaakt dat ze per 1 oktober 2024 het ambt van burgemeester neerlegt. Dat houdt in dat de gemeente Peel en Maas op zoek moet naar een nieuwe burgemeester. Dat gaan we niet over een nacht ijs, dat is een redelijk omvangrijke procedure die al met al ongeveer een jaar duurt. In dit item nemen we u stap voor stap mee in de stappen die leiden tot de komst van een nieuwe burgemeester.

De gemeenteraad heeft een grote rol in de benoeming van de nieuwe burgemeester. De gemeenteraad stelt het profiel vast wat vervolgens gebruikt wordt in de aanbeveling voor de nieuwe burgemeester aan de minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties. En omdat we met 27 raadsleden zijn kunt u voorstellen dat dit lastig is om met zijn allen te doen. Vandaar dat er een vertrouwenscommissie is samengesteld.

De vertrouwenscommissie bestaat uit 5 fractievoorzitters, aangevuld met een wethouder die optreedt als adviseur en de raadsgriffier en gemeentesecretaris als ambtelijke ondersteuner. De werkwijze van de vertrouwenscommissie is vastgesteld in een verordening.

De afgelopen tijd heeft de vertrouwenscommissie hard gewerkt aan de profielschets. De profielschets is eigenlijk een soort vacature tekst waarin staat wat wij vinden waar de nieuwe burgemeester van Peel en Maas aan moet voldoen.

Op 22 januari 2024 heeft de gemeenteraad de profielschets vastgesteld. En vervolgens hebben we de profielschets aangeboden aan de commissaris van de Koning in Limburg. De heer Emile Roumer. De profielschets is 29 januari 2024 gepubliceerd en daarmee open voor sollicitaties. Die termijn sluit op 19 februari 2024 en we hopen dat er heel veel kandidaten zijn die burgemeester van Peel en Maas willen worden.

Alle inwoners van Peel en Maas hebben de gelegenheid gekregen om mee te denken over de nieuwe burgemeester. In de profielschets werd dit ook allemaal meegenomen. En zo hebben er 600 mensen gereageerd op een digitale vragenlijst. Daar stonden 10 stellingen in en 3 open vragen. En 600 mensen hebben daar ook echt heel serieus antwoord op gegeven.

Een beetje nieuw is dat ook de jongeren hebben kunnen meedenken en die hebben ook een vragenlijst ingevuld. En daar zijn nog 143 vragenlijsten van ingevuld. Ook heel serieus. We zijn naar die 2 scholen toe gegaan als vertrouwenscommissie en hebben uitgelegd wat de nieuwe burgemeester is en hoe die wordt gekozen. En gevraagd wat zij zouden willen. En dat hebben ze heel keurig ingevuld. En dat is ook meegenomen in de uiteindelijke profielschets.

Daarnaast zijn we nog gaan praten met het openbaar ministerie. Met de burgemeester van omringende gemeente en met de politie. Want ook daar moet de burgemeester mee samenwerken. En het is wel van belang dat ook zij ingeven wat daar voor nodig is als burgemeester. En dat was een mooie rijke ervaring en dat is allemaal meegenomen in de profielschets voor de nieuwe burgemeester.

Na de sollicitatieprocedure start de selectieprocedure. De vertrouwenscommissie gaat dan een selectie maken uit de kandidaten die gesolliciteerd hebben bij de gouverneur van Limburg. De gouverneur van Limburg maakt een eerste selectie. Daarna gaan wij als vertrouwenscommissie de brieven ophalen op het provinciehuis in Maastricht.

Nadat we de keuze hebben gemaakt wie we uitnodigen voor een 1e gesprek gaan deze gesprekken plaatsvinden op een geheime locatie ergens in Nederland. Dit is nodig om in ieder geval de privacy van de kandidaten te garanderen. De privacy van deze kandidaten is uiteraard heel belangrijk omdat er niet bekend moet worden wie er allemaal solliciteert op deze mooie functie hier in Peel en Maas.

Na de 1e selectie en de 1e sollicitatiegesprekken zal er een 2e ronde plaatsvinden. Tijdens deze 2e ronde wordt er doorgevraagd met nog enkele kandidaten en uiteindelijk nemen we als vertrouwenscommissie een besluit welke 2 personen we voor gaan dragen aan de gemeenteraad van Peel en Maas.

Na een uitgebreide selectieprocedure waarin de vertrouwenscommissie gesprekken voert met kandidaat burgemeesters is dan het moment daar dat er een keuze gemaakt moet worden. En dat gebeurt in een geheime raadsvergadering. En in die raadsvergadering zijn alle raadsleden aanwezig, aangevuld met de adviseur en de ambtelijke ondersteuners.

Tijdens die geheime raadsvergadering wordt de kandidaat naar voren gedragen en de naam van de 2e kandidaat. De naam van de 2e kandidaat blijft eeuwig geheim. Ook om die persoon in kwestie niet te beschadigen.

Uiteindelijk als de gemeenteraad de naam bekend heeft gemaakt, dan volgt er nog een uitgebreide screeningsprocedure door het ministerie van Binnenlandse zaken samen met de AIVD. En dan uiteindelijk moet dat leiden tot de benoeming van een nieuwe burgemeester. Zo rond 1 oktober 2024 en dat is ook precies de datum die burgemeester Delissen heeft afgegeven, waarmee ze haar vertrek kan afronden.

Wil je nog eens nalezen hoe deze procedure nou precies in zijn werk gaat? Kijk dan op www.peelenmaas.nl/nieuweburgemeester.