Waterstand Maas is weer gezakt

Geplaatst op dinsdag 13 februari 2024

Het water in de Maas is gezakt. Bij het meetpunt Belfeld-beneden bereikte de Maas op zondagochtend 11 februari 2024 een maximale stand van ongeveer 15,70 meter. Op dinsdagochtend 13 februari 2024 is de waterstand gezakt tot ongeveer 14,80 meter.

In de dagen voor het vastelaovendweekend nam de gemeente enkele maatregelen bij de Maas ter hoogte van Kessel en Kessel-Eik. Zo werden enkele wegen en paden afgezet, waaronder een gedeelte van de Maasboulevard. Kasten van rioolgemalen en een evenementenkast werden afgesloten om ze te beschermen tegen het water. Maandag 12 februari 2024 zijn de eerste maatregelen opgeheven. Zodra het kan, worden ook de andere maatregelen opgeheven.

Afvoer van de Maas

Door hevige regenval in het stroomgebied van de Maas, steeg de waterstand snel in de dagen voor de vastelaovend. Op vrijdag 9 februari 2024 bereikt de Maas bij Sint Pieter (vlakbij Maastricht) een maximale afvoer van 1.600 m3 per seconde. Deze piek bereikte de Maas bij Kessel-Eik, Kessel en Baarlo op zondagochtend 11 februari 2024. Na het weekend is de waterafvoer bij Sint Pieter gezakt tot onder 1.000 m3 per seconde. De komende dagen zal de waterstand verder zakken. U kunt de waterstanden van de Maas ook zelf volgen op de website Rijkswaterstaat Waterinfo.

Een afvoer van 1.500 tot 1.600 m3 per seconde komt gemiddeld eens per jaar voor.