Raadsvoorstel verplaatsing Sint Anthoniusmolen Kessel

Geplaatst op vrijdag 9 februari 2024

Het raadvoorstel over de verplaatsing van de Sint Anthoniusmolen in Kessel is vrijdag 9 februari 2024 gepubliceerd. Het college stelt aan de gemeenteraad voor om de molen te verplaatsen. De beoogde nieuwe locatie voor de molen is nabij de schutterij aan de Schijfweg-Noord.

Dinsdag 5 maart 2024 bespreekt de commissie het raadsvoorstel. De gemeenteraad zal naar verwachting op dinsdag 19 maart 2024 het raadsvoorstel behandelen.

De afgelopen periode hebben we gesproken met diverse belanghebbenden, aspecten verder uitgezocht, een aanvullend windonderzoek laten uitvoeren en (raads)vragen beantwoord. Op basis hiervan is het raadsvoorstel aangevuld en aangescherpt. Wethouder Wanten is aangewezen als portefeuillehouder vanwege het vertrek van wethouder Beukema.