Maatregelen vanwege hogere waterstand Maas

Geplaatst op donderdag 8 februari 2024

Bij Kessel en Kessel-Eik worden op donderdag 8 februari en vrijdag 9 februari 2024 enkele maatregelen genomen vanwege een hogere waterstand van de Maas. Paden en wegen die onder water kunnen lopen, worden afgezet. Het gaat onder andere om een gedeelte van de Maasboulevard bij Kessel en de omgeving van de Maasstraat in Kessel-Eik. Ook worden kasten van rioolgemalen en een evenementenkast afgesloten, om ze te beschermen tegen het water.

Door neerslag in het stroomgebied van de Maas is de waterstand verhoogd. Volgens de verwachtingen van Rijkswaterstaat bereikt de Maas op vrijdag 9 februari 2024 om 10.00 uur de hoogste waterstand bij Sint Pieter (vlakbij Maastricht). De afvoer van de Maas bij dit punt bedraagt dan ruim 1.500 m3 water per seconde. In het carnavalsweekend bereikt deze verhoogde waterstand de Maas bij Kessel-Eik, Kessel en Baarlo.

Afvoeren tussen 800m3 en 1500 m3 per seconde komen gemiddeld meerdere keren per jaar voor.

Wat kunt u doen?

De verwachting is dat het stijgende water niet leidt tot acute situaties. Desondanks vragen we iedereen die gebruik maakt van de uiterwaarden om alert te zijn en informatie over de waterstanden te volgen. De waterstanden van de Maas kunt u vinden op Rijkswaterstaat Waterinfo.

Rijkswaterstaat, waterschap Limburg, veiligheidsregio Limburg-Noord en de gemeente houden de situatie nauwlettend in de gaten. Als de situatie verandert, vermelden we dat hier. Indien nodig worden dan de bewoners en ondernemers in het buitendijks gebied bij de Maas gewaarschuwd.

Wat doet de gemeente?

De buitendienst van de gemeente Peel en Maas werkt bij hoogwater met een draaiboek. Op donderdag 8 februari 2024 zijn de eerste acties uit dit draaiboek uitgevoerd, met het plaatsen van de afzettingen. De gemeente houdt de situatie in de gaten. Waar nodig worden vervolgacties uit het draaiboek in gang gezet.

Vragen

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de gemeente op telefoonnummer 077 306 6666. Dit nummer is bereikbaar op werkdagen van 08.30 uur tot 17.00 uur. Voor calamiteiten is dit nummer ook buiten deze tijden bereikbaar.