Agenda raadsvergadering dinsdag 6 februari 2024

Geplaatst op vrijdag 2 februari 2024

Op dinsdag 6 februari 2024 om 19.30 uur is de raadsvergadering in het Huis van de Gemeente. U kunt de agenda ook in komen zien in het Huis van de Gemeente.

Wilt u gebruik maken van het spreekrecht, meldt u zich hiervoor aan vóór maandag 5 februari 2024, 19.30 uur bij de griffie via griffie@peelenmaas.nl of 077 306 6666.

De agenda, bijbehorende stukken, livestream en actuele informatie van de raadsvergadering vindt u op peelenmaas.bestuurlijkeinformatie.nl.

Agenda

Bekijk de agenda van de raadsvergadering.

Op de agenda staat het volgende inhoudelijke onderwerp:

 • Toezeggingenlijst gemeenteraad en de Afdoeningslijst moties
 • Vaststelling besluitenlijsten van de raadsvergaderingen van 12 december 2023, 11 januari 2024 en 22 januari 2024
 • Ingekomen stukken
 • Regio Noord-Limburg, 5e envelop Investeringsagenda
 • Wijzigen Subsidieverordening Investeringsagenda regio Noord-Limburg
 • Gedragscode integriteit voor de burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas 2024
 • Wegsleepverordening Peel en Maas 2024
 • Vaststellen bestemmingsplan en grondexploitatie ‘Kuukven 3-4-5 Baarlo’
 • Vaststellen bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Daelzicht, De Koningstraat 25 Koningslust
 • Vaststellen bestemmingsplan ‘RvR-woning Nobisstraat ongenummerd te Panningen’
 • Vaststellen ‘Bestemmingsplan - Bedrijf naar Wonen, Sevenumseweg 8-8a te Maasbree’
 • Wijziging verkeerskundige bebouwde komgrens N275/Noordervaart in Beringe
 • Reactie Kaderbrief 2025 MGR Sociaal domein Limburg Noord
 • Reactie Kaderbrief 2025 Veiligheidsregio Limburg Noord
 • Reactie Kaderbrief 2025 GR RUD Limburg Noord
 • Overname van sport- en evenementencomplex De Heuf
 • Benoeming lidmaatschap werkgeverscommissie
 • Vaststelling eindafrekening fractieondersteuning 2023

Bijwonen en online

Wilt u de raadsvergadering bijwonen, dan kunt u plaats nemen op de publieke tribune. U kunt de raadsvergadering online live meekijken, maar u kunt ook op een later moment terugkijken.