Vacature nieuwe burgemeester Peel en Maas opengesteld

Geplaatst op maandag 29 januari 2024

Peel en Maas zoekt een nieuwe burgemeester. Op maandag 29 januari 2024 is de vacature opengesteld. Geïnteresseerden kunnen tot en met 19 februari 2024 solliciteren.

De vacature is door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties opengesteld door een officiële publicatie in de Staatscourant. De vacature is ook zichtbaar op de website van de Rijksoverheid, de website politiekeambtsdragers.nl en op andere plekken. Zoals gebruikelijk, staat de vacature voor 3 weken open.

Profielschets

In de raadsvergadering van 22 januari 2024 heeft de gemeenteraad de profielschets voor de nieuwe burgemeester vastgesteld. In deze profielschets geeft de gemeenteraad aan wat voor burgemeester Peel en Maas zoekt. Ook de ruim 600 reacties van inwoners en 143 reacties van middelbare scholieren op de vragenlijst Mijn Burgemeester zijn in deze profielschets verwerkt.

De profielschets werd aan de gemeenteraad aangeboden door de vertrouwenscommissie, die bestaat uit de fractievoorzitters van de 5 fracties in de gemeenteraad. De vertrouwenscommissie laat weten: “We hopen dat veel geschikte kandidaten zullen solliciteren naar het boeiende ambt van burgemeester van de prachtige gemeente Peel en Maas.”

Vervolgstappen

Na het sluiten van de reactieperiode op 19 februari 2024 gaat de commissaris van de koning van Limburg in gesprek met de vertrouwenscommissie over de sollicitanten. Op basis hiervan wordt een selectie gemaakt van de kandidaten die worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Dit gesprek vindt plaats op een geheime locatie, om zo de privacy van de kandidaten te waarborgen. Naar verwachting wordt in juni 2024 bekend wie de kandidaat-burgemeester van Peel en Maas is. De namen van de andere kandidaten die hebben gesolliciteerd blijven geheim, dit is wettelijk zo bepaald.

Als de kandidaat-burgemeester bekend is, voert de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een uitgebreide screening uit. Als dit allemaal in orde is, wordt de nieuwe burgemeester benoemd. Dit gebeurt met een Koninklijk besluit, dat wordt ondertekend door Zijne Majesteit de Koning. Daarna volgt de beëdiging van de nieuwe burgemeester. De nieuwe burgemeester start in oktober 2024.

Overzicht procedure

Op de pagina Procedure benoeming nieuwe burgemeester staat een overzicht van de stappen die al zijn afgerond en de stappen die nog volgen tot de start van de nieuwe burgemeester. Op deze pagina vindt u ook de link naar de vacature.