Aanslagbiljet gemeentelijke- en waterschapsbelastingen komt er aan

Geplaatst op donderdag 25 januari 2024

In februari 2024 ontvangt u het aanslagbiljet voor de gemeentelijke- en waterschapsbelastingen. Per post in uw brievenbus of digitaal in uw berichtenbox als u zich heeft aangemeld voor MijnOverheid. U ontvangt deze aanslag van BsGW in opdracht van de gemeente.

BsGW

BsGW zorgt ervoor dat iedereen die belasting moet betalen (belastingplichtigen) een aanslagbiljet krijgt en betaalt. Voor sommige belastingen is de WOZ-waarde nodig. Deze bepaalt BsGW ook in opdracht van de gemeente. Met uw belastinggeld draagt u bij aan de veiligheid, de leefbaarheid en de voorzieningen in uw gemeente.

Aanslagbiljet

Op het aanslagbiljet ziet u de bedragen voor de verschillende belastingsoorten zoals bijvoorbeeld de afvalstoffenheffing. U krijgt ook informatie over hoe u kunt betalen, kwijtschelding kunt aanvragen of bezwaar kunt maken. Kijk voor meer informatie op de website BSGW.