Nieuw beleid voor het plaatsen van zendmasten en antennes

Geplaatst op woensdag 24 januari 2024

De gemeente is wettelijk verplicht om mee te werken aan plannen van providers, zodat een minimale dekkingsgraad van 98 procent in en om Peel en Maas bereikt wordt. De meest recente beleidsregel is in 2011 vastgesteld. De ontwikkeling rond mobiele telefonie heeft niet stil gestaan. Daarom heeft het college een nieuwe beleidsregel Antennebeleid Gemeente Peel en Maas vastgesteld.

Wat staat er in het gemeentelijk antennebeleid?

In het beleid staat beschreven wat de kaders zijn om antennes voor mobiele communicatie te plaatsen in Peel en Maas. Bijvoorbeeld over de toepassing van regelgeving, samenwerking tussen verschillende belanghebbenden en over de locatiekeuze en aanzicht van installaties waar een vergunning voor nodig is. Veel hiervan is landelijk vastgelegd. De nadrukkelijke aandacht die we vragen voor communicatie richting omwonende en de vergoedingen voor gebruik van gemeentegrond zijn lokale aspecten van de beleidsregel.

In gesprek met providers

Naast de beleidsregel gaan wij elk jaar in gesprek met providers zodat we weten of de 98 procent dekkingsgraad gehaald wordt, welke knelpunten en ontwikkelingen er zijn. Zo wordt ook duidelijk of providers op zoek zijn naar nieuwe locaties om masten te plaatsen. Daarbij geven we duidelijk aan dat we in Peel en Maas verwachten dat initiatiefnemers communiceren met de omgeving. Communicatie met de omgeving is daarom ook opgenomen in het nieuwe beleid.