Oekraïense vluchteling? Haal een bewijs van verblijf bij de IND

Geplaatst op woensdag 17 januari 2024

Oekraïense vluchtelingen die in Nederland verblijven, moeten zich inschrijven bij de gemeente en moeten daarnaast beschikken over een bewijs van verblijf van de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND). Als een Oekraïner niet over een bewijs van verblijf beschikt, kan dit betekenen dat de vluchteling Nederland moet verlaten. Het is dan ook belangrijk dat alle Oekraïense vluchtelingen dit bewijs van verblijf ophalen bij de IND.

Oekraïense vluchtelingen vallen onder de tijdelijke bescherming van de Europese Unie en hebben recht op opvang en werk. Hiervoor moeten zij eerst een bezoek brengen aan de IND om vast te stellen of de persoon recht heeft op deze opvang. Als dat zo is, krijgt de Oekraïner een sticker in het paspoort of op een los papier, of soms een pasje.

Afspraak maken

Het is belangrijk dat alle Oekraïense vluchtelingen die nog géén bewijs van verblijf hebben opgehaald bij de IND, dit alsnog zo snel mogelijk doen. Maak hiervoor een afspraak via de website van de IND. De locatie van de IND bevindt zich aan Gatwickstraat 1, 1043 GK in Amsterdam. Oekraïners die nog niet bij de IND zijn verschenen, ontvangen hierover ook een brief van de IND.

Hebt u nog vragen?
Meer informatie vindt u op de website van de IND. U kunt ook bellen met de IND op telefoonnummer 088 043 0430. Dit kan van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Of ga voor meer informatie en een spreekuur van VluchtelingenWerk Nederland (VWN) naar RefugeeHelp.