Geheimhouding persoonsgegevens BRP aanvragen

Geplaatst op maandag 15 januari 2024

Van alle inwoners van de gemeente Peel en Maas zijn gegevens opgenomen in de Basisregistratie Personen (BRP).

Het gaat om uw:

  • adresgegevens
  • gegevens over een eventueel huwelijk of geregistreerd partnerschap
  • uw nationaliteit
  • ouders en eventuele kinderen

U kunt de gemeente vragen om uw gegevens uit de Basisregistratie personen niet door te geven. Uw gegevens blijven dan geheim voor bepaalde organisaties. Dit is bijvoorbeeld nodig als u in een blijf-van-mijn-lijfhuis verblijft.

Aanvragen

U vraagt geheimhouding van uw persoonsgegevens aan bij de gemeente waar u woont. De geheimhouding geldt voor alle gegevens uit de BRP. U kunt alleen voor uzelf en voor uw minderjarige kinderen geheimhouding aanvragen. Als uw kind meerderjarig is, moet het zelf geheimhouding aanvragen. U hoeft bij het verzoek niet te vertellen waarom u geheimhouding aanvraagt.

Het verzoek om geheimhouding van uw persoonsgegevens kunt u digitaal indienen op onze website. U hebt hiervoor wel een DigiD-code nodig. U kunt ook een ondertekende brief sturen met het verzoek tot geheimhouding. Deze brief stuurt u naar Gemeente Peel en Maas, postbus 7088, 5980 AB Panningen. Stuur met de brief ook een kopie van uw geldig identiteitsbewijs mee.

Geheimhouding persoonsgegevens niet altijd mogelijk

Heeft een organisatie uw gegevens nodig voor het uitvoeren van een taak? Bijvoorbeeld voor de inning van belasting of de betaling van uw pensioen? Dan moet de gemeente uw gegevens doorgeven. Uw gegevens blijven dan niet geheim. Ook al heeft u hiervoor een verzoek ingediend.

Verstekken gegevens bij rechtszaak

Start er een rechtszaak waarin u bent betrokken? Dan kan de advocaat bij de gemeente om uw gegevens vragen. U mag wel uw mening geven, voordat de gemeente uw gegevens geeft.

Geheimhouding persoonsgegevens bij verhuizing

Verhuist u binnen de gemeente of naar een andere gemeente? Dan blijft de geheimhouding van de gegevens bestaan. U hoeft niet opnieuw een verzoek tot niet verstrekken te doen. Het verzoek heeft geen einddatum.

Vragen

Voor vragen over geheimhouding van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de medewerkers van het Klant Contact Centrum, cluster burgerzaken, via 077 306 6666.