Vernieuwde Rampbestrijdingsplan Hoogwater ter inzage

Geplaatst op woensdag 3 januari 2024

De vernieuwde versie van het rampbestrijdingsplan (RBP) Hoogwater 2023-2026 ligt ter inzage. In het RBP wordt beschreven hoe de hulpdiensten met elkaar samenwerken bij hoogwater van de Maas of de zijrivieren en beken. In het plan staat nauwkeurig beschreven wie, wanneer, welke stappen neemt of mag nemen. Bij, dreigend, hoogwater moet immers direct duidelijk zijn wat hulpdiensten allemaal moeten doen om mensen en dieren in veiligheid te brengen.

Het plan inzien

Het vernieuwde RBP kan bekeken worden via de website van Veiligheidsregio Limburg-Noord. Het RBP ligt ook fysiek ter inzage bij het hoofdkantoor van Veiligheidsregio Limburg-Noord, Nijmeegseweg 42 in Venlo. Inzien kan alleen op afspraak. Een afspraak kan per mail worden gemaakt via communicatie@vrln.nl.

Reageren

Inwoners van Limburg kunnen tot en met woensdag 7 februari 2024 hun visie geven op het plan, voordat de algemeen besturen van de beide Limburgse veiligheidsregio’s het RBP definitief vaststellen. Reageren kan, binnen de gestelde termijn, per brief naar Veiligheidsregio Limburg-Noord, Postbus 11, 5900 AA Venlo of per mail via info@vrln.nl.