Peel en Maas InZicht: De Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen

Geplaatst op woensdag 27 december 2023

In de uitzending van november 2023 hebben we aandacht besteed aan de Omgevingswet. Op 1 januari 2024 gaat ook de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in. Gaat u na 1 januari 2024 een woning of een klein bedrijfsgebouw bouwen? Dan moet u een kwaliteitsborger inschakelen. Erik Geurts legt uit wat een kwaliteitsborger is, wat hij doet en wat er na1 januari veranderd als u gaat bouwen of verbouwen.

In de uitzending van november hebben we aandacht besteed aan de Omgevingswet. Op 1 januari gaat ook de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in. Ga je na 1 januari 2024 een woning of een klein bedrijfsgebouw bouwen? Dan moet je een kwaliteitsborger inschakelen. Erik Geurts legt uit wat een kwaliteitsborger is, wat hij doet en wat er na 1 januari veranderd als je gaat bouwen of verbouwen.

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, in de volksmond ook wel Wkb genoemd is bedoeld om de kwaliteit van de bouwwerken te verbeteren. Ook wil de Rijksoverheid de positie van de klanten versterken en de faalkosten tijdens de bouw verminderen. Met deze nieuwe wetgeving komt de bouwkundige toets aan de voorkant door de gemeente te vervallen en ook tijdens de bouw. Deze bouwkundige toets wordt overgenomen door een private partij. De kwaliteitsborger.

Op 1 januari 2024 treedt deze wetgeving in werking voor de nieuwbouw gevolgklasse 1. Bij gevolgklasse 1 moet je denken aan de woningen, aan de kleinere bedrijfsgebouwen. Op 1 januari 2025 treedt deze wetgeving ook in werking voor alle verbouwingen binnen deze gevolgklasse 1. En de grote bouwwerken zoals appartementencomplexen daar blijft de gemeente vooralsnog de bevoegd gezag voor de bouwkundige toets.

Iedereen die betrokken is bij een bouwwerk krijgt met deze wetgeving te maken. Heb je vanaf 2024 een initiatief om een nieuwbouw woning te gaan plegen, dan heb je met deze wetgeving te maken. En verbouwingen ook vanaf 2025. Maar denk ook aan architecten, aannemers, adviseurs, gemeente en zeker de nieuwe partij kwaliteitsborgers.

Wij adviseren iedereen om de website van de gemeente Peel en Maas te raadplegen. Heb je een initiatief word je daar via de Omgevingswijzer door een vragenboom geleid en daaruit kun je concluderen of je een vergunning nodig hebt, een melding, of iets anders. Voor meer informatie verwijzen wij iedereen door naar de gemeentelijke website. Alle actualiteiten en informatie over de Wet kwaliteitsborging kunt u hier terug vinden.

In 2024 treden de Omgevingswet en de wet Kwaliteitsborging voor het bouwen in werking. Wilt u in 2024 gaan bouwen of verbouwen dan moet u de volgende stappen nemen voor dat de bouw kan beginnen.

Stap 1. U zoekt een architect, adviseur of aannemer om samen uw bouwplannen uit te voeren. Of misschien gaat u zelf bouwen. In alle gevallen is het van belang dat u eerst nagaat of u een omgevingsvergunning nodig heeft voor uw bouwplan. Dat kan via de website omgevingsloket.nl.

Stap 2. Als u een vergunning nodig heeft moet u aangeven hoe uw bouwplan eruitziet en waar u het uiteindelijke bouwwerk voor wilt gebruiken. De gemeente toetst uw plannen aan het omgevingsplan en kijkt of het binnen de omgeving past.

Stap 3. Als uw bouwplan valt onder de zogeheten gevolgklasse 1, dan moet u voor u kunt gaan bouwen een onafhankelijke kwaliteitsborger inschakelen. Deze kwaliteitsborger kijkt of uw bouwplan aan de regels voldoet. Hij legt vast wat de risico's zijn en welke maatregelen moeten worden genomen om te zorgen dat uw bouwplan uiteindelijk aan de regels voldoet. U kunt een kwaliteitsborger vinden op omgevingsloket.nl.

Bij gevolgklasse 1 moet u denken aan woningen verbouw of nieuwbouw en eenvoudige bedrijfsgebouwen. Of uw bouwproject onder gevolgklasse 1 valt kunt u ook via omgevingsloket.nl nagaan.

De kwaliteitsborger maakt een risicobeoordeling en legt controle maatregelen vast in een zogenoemd borgingsplan. Met dit borgingsplan moet u, uw architect, adviseur of aannemer via het omgevingsloket.nl een bouwmelding doen bij de gemeente. Bij de melding geeft u ook aan welke kwaliteitsborger u heeft gecontracteerd.

Let op, de bouwmelding moet uiterlijk 4 weken voor u met de bouw start bij uw gemeente binnen zijn. Tijdens het bouwen of verbouwen zal de kwaliteitsborger de bouw controleren. Hij of zij kijkt of alles volgens de bouwtechnische regels verloopt.

Stap 4. Als eventuele afwijkingen zijn aangepast, het bouwproject klaar is en aan alle regels voldoet stelt de kwaliteitsborger een verklaring op. Deze verklaring stuurt u samen met het dossier dat de aannemer heeft gemaakt als gereedmelding naar de gemeente.

Stap 5. Twee weken na deze melding mag u het nieuwe project in gebruik nemen.

Heb je nog vragen over de wet Kwaliteitsborging voor het bouwen? Bel dan 077 306 6666 of stuur een e-mail naar info@peelenmaas.nl.