Steunfonds energiekosten voor verenigingen en stichtingen 2023

Geplaatst op donderdag 16 november 2023

In 2023 stelt de gemeente Peel en Maas 500.000 euro beschikbaar door een steunfonds energiekosten voor verenigingen en stichtingen zonder winstoogmerk op te richten.

Het doel van het steunfonds energiekosten is het voorkomen van financiële problemen van verenigingen, stichtingen en andere organisaties zonder winstoogmerk als gevolg van de hoge energiekosten.

Aanvragen steunfonds energiekosten 2023

Op de pagina steunfonds energiekosten voor verenigingen en stichtingen vind u meer informatie over het steunfonds, het aanvraagformulier en het uitvoeringsreglement.

Voorwaarden

Om gebruik te kunnen maken van het steunfonds energiekosten zijn er een aantal voorwaarden opgesteld. Hieraan moet een vereniging of stichting bij het indienen van een aanvraag aan voldoen.

  • Het betreft een vereniging, stichting of andere rechtspersoon zonder winstoogmerk.
  • De aanvrager is gevestigd in Peel en Maas en is met zijn activiteiten in hoofdzaak gericht op Peel en Maas.
  • De aanvrager voldoet aan de eisen van de Wet normering topinkomens (WNT).

Vragen

Stuur dan een e-mail met uw naam, naam vereniging of stichting en telefoonnummer naar energiekosten@peelenmaas.nl.