Peel en Maas InZicht: Het Centrumplan Panningen

Geplaatst op dinsdag 14 november 2023

In het centrum van Panningen staat heel wat te gebeuren. Het gebied tussen het Raadhuisplein en de postkantoorlocatie wordt anders ingericht. Projectleider Willy Schers en projectmedewerker Tessa Felten nemen ons mee in de stappen die worden gezet.

In het centrum van Panningen staat heel wat te gebeuren. Het gebied tussen het Raadhuisplein en de postkantoorlocatie wordt anders ingericht. Projectleider Willy Schers en projectmedewerker Tessa Felten nemen ons mee in de stappen die worden gezet.

Nou het Centrumplan Panningen houdt in dat het gebied  tussen de voormalige postkantoorlocatie en het Raadhuisplein hier opnieuw wordt ingericht. En de reden daarvoor is dat dit gedeelte van het centrum meer deel moet gaan uitmaken van het centrum. Dat we zorgen voor een goede verkeersafwikkeling, inclusief het parkeren natuurlijk. En dat er daar waar mogelijk ook groen wordt toegevoegd aan het centrum.

Nou er zijn in de afgelopen tijd een aantal varianten opgesteld. Op basis daarvan heeft de raad in maart van dit jaar een keuze gemaakt. We zijn vervolgens samen met partijen gaan kijken van hoe heeft het proces tot op heden gelopen? Maar ook een stukje vooruit kijken. Nou daar is een plan van aanpak uit voortgekomen. En dat plan van aanpak geeft nu aan dat we in eerste instantie een aantal verkeersproeven gaan uitvoeren.

De verkeersproeven die houden in dat we in eerste instantie eerst een eenrichtingsverkeer hebben ingesteld. Dat is vanaf 9 oktober is dat het geval. Oktober november zal dat gaan duren. Dat betekent dat mensen nog wel vanuit de Paterstraat de Raadhuisstraat kunnen inrijden en naar het Raadhuisplein kunnen gaan. Maar niet meer vice versa. En op die manier gaan we dat testen. Een 2e proef is voorzien na de carnaval. Dan gaan we een gedeelte van het gebied afsluiten voor verkeer. En op die manier proberen we wat inzicht te krijgen in de verkeersstromen en het parkeren in dit centrum van Panningen.

Inwoners konden in de zomer meedenken over het project via een online vragenlijst. Daar zijn veel reacties op gekomen.

We hebben ruim 270 reacties gekregen, door heel veel verschillende soorten.  Van positieve reacties, verbeterpunten in het gebied. We hadden natuurlijk ook wel heel veel vragen. Met name een koelte plek, een groene plek, maar ook parkeermogelijkheden in dit gebied. Dus daar hebben we heel veel reacties op gekregen.

Nou dat betekent dat we na de verkeersproeven het ontwerp verder gaan uitwerken.  We hebben een schetsontwerp en dat gaan we dan uitwerken naar een definitief ontwerp. En daar pakken we die uitkomsten van de verkeersproeven in mee. Dat doen we samen met bewoners, ondernemers, belangenpartijen en de vakdisciplines vanuit de gemeente. En denk daarbij aan groen, verkeer, stedenbouwkunde, enzovoorts.

Dit project hebben we een meedenkgroep en daar zitten eigenlijk alle ondernemers in of een gedeelte van die ondernemers. Bewoners, vastgoedeigenaren en het centrum management zit daar ook in. En die meedenkgroep zorgt er eigenlijk voor dat we alles wat we in de interne projectgroep bespreken over het plan, dat het wordt teruggelegd in die meedenkgroep. Dus dat de bewoners in het gebied, maar ook de ondernemers samen kunnen nadenken over het uiteindelijke resultaat.

Als projectleider leidt en begeleidt je het proces om van A naar B te komen. Of in dit geval een ontwerp voor dit gebied te realiseren. Je kunt erbij denken aan het coördineren, het generen van ideeën, stukje afstemming natuurlijk, heel belangrijk. En uiteindelijk het boeken van resultaten. En ook dat doen we weer samen met alle partijen die zeg maar aan het centrum verbonden zijn. Zoals de bewoners, ondernemers, vastgoedeigenaren, belangen partijen.

Op onze gemeentelijke website staat een tegeltje Centrumplan Panningen, daar staat eigenlijk alle informatie die ze kunnen vinden. Zowel de online vragenlijst als de resultaten daarvan. Maar ook over de verkeersproeven staat er van alles te vinden.

Wil je meer weten over het project en de planning? Kijk dan op www.peelenmaas.nl/centrumplanpanningen. En heb je vragen? Neem dan contact op met Willy of Tessa.