Peel en Maas presenteert sluitende begroting met volop ruimte voor investeringen

Geplaatst op dinsdag 31 oktober 2023

Een huisvestingsfonds om de woningbouw in Peel en Maas te versnellen, het verbeteren van de verkeersveiligheid, het duurzaam en groen inrichten van de openbare ruimte, de bouw van nieuwe scholen en het verlengen van de inzet van 2 boa’s. Deze en meer plannen staan in de begroting 2024 van de gemeente Peel en Maas.

Wethouder Erik Nijssen, Financiën: 'De begroting voor de komende jaren heeft een positieve balans, en dat is goed nieuws voor de inwoners, ondernemers, stichtingen en verenigingen in Peel en Maas. Hierdoor kunnen we de gemeentelijke belastingen laag houden en is er volop ruimte om te investeren in plannen en projecten. Daarnaast kunnen we geld opzij zetten om eventuele tegenvallers in de toekomst op te vangen. De stabiele koers die Peel en Maas al een hele tijd vaart, zetten we hiermee voort.'

Gemeentelijke belastingen

De OZB stijgt in Peel en Maas in 2024 gemiddeld met 2 procent. De rioolheffing gaat met gemiddeld 4 euro omhoog en de afvalstoffenheffing met 9 euro. Daar staat tegenover dat het GFT-afval in maart en april weer elke week wordt opgehaald. Verder kan het grof tuinafval vanaf 2024 gratis ingeleverd worden op het milieupark. Gemiddeld stijgen de gemeentelijke belastingen in 2024 met nog geen 18 euro, een stijging van ongeveer 2,35 procent.

Investeringen en plannen

De meeste investeringen die zijn opgenomen in de begroting 2024, kwamen ook al terug in de Kadernota 2024, die de gemeenteraad op 5 september 2023 heeft vastgesteld. Nieuw is een bijdrage voor de renovatie van de blokhut van Jong Nederland in Maasbree en een extra bijdrage aan het Toeristisch-recreatief platform Peel en Maas.

In de begroting zijn ook plannen opgenomen die niet direct om een nieuwe investering vragen of waarvoor eerder al geld is gereserveerd. Zo wordt in 2024 het Experience Centre volledig in gebruik genomen, een plek waar werkzoekenden terecht kunnen om zich beter te kunnen voorbereiden op een baan of opleiding.

Ook is er aandacht voor langer en veilig thuis wonen door ouderen en zijn er plannen om jongeren te wijzen op de risico’s van roken, vapen, alcohol- en middelengebruik. Ook wordt er in 2024 in de dorpen weer hard gewerkt aan dorpsvisies en plannen die daaruit voortkomen, bijvoorbeeld in Koningslust, Baarlo, Kessel, Kessel-Eik en Maasbree.

Financiële ondersteuning van inwoners

Als de situatie daarom vraagt, wil de gemeente ook in 2024 weer een stap naar voren zetten als het gaat om de financiële ondersteuning van inwoners. Net als in 2023 zal dit dan gebeuren als aanvulling op wat de Rijksoverheid hierin doet. De gemeente neemt hierbij de ervaringen mee die in het afgelopen jaar zijn opgedaan. Als dit aan de orde is, wordt hiervoor een voorstel voorgelegd aan de gemeenteraad.

Behandeling door de gemeenteraad

Het college van burgemeester en wethouders heeft de begroting aangeboden aan de gemeenteraad. In de raadsvergadering van 14 november 2023 behandelt de gemeenteraad de begroting en bepaalt zij of deze wordt vastgesteld. De gemeenteraad kan ook nog zaken wijzigen of toevoegen aan de begroting.