Agenda commissievergadering 31 oktober 2023

Geplaatst op dinsdag 24 oktober 2023

Op dinsdag 31 oktober 2023 om 19.30 uur is de commissievergadering in het Huis van de Gemeente. U kunt de agenda en bijbehorende stukken ook in komen zien in het Huis van de Gemeente.

Wilt u gebruik maken van het spreekrecht, meldt u zich hiervoor aan vóór maandag 30 oktober 2023, 19.30 uur bij de griffie via griffie@peelenmaas.nl of 077 306 6666.

De agenda’s, bijbehorende stukken, livestream en actuele informatie van de commissievergadering vindt u op peelenmaas.bestuurlijkeinformatie.nl

Agenda

Bekijk de agenda van de commissievergadering. 

Op de agenda staan de volgende inhoudelijke onderwerpen:

  • Uitgangspunten Businesscase Kindcentrum De Kemp Egchel
  • Vaststellen 'Bestemmingsplanherziening Zandberg & Palserpad'
  • Besluit tot het wijzigen van de Verordening winkeltijden gemeente Peel en Maas
  • Onttrekking wegen aan de openbaarheid ten behoeve van realisatie Pius Park
  • Wijzigen verkeerskundige bebouwde komgrens Meijelseweg in Beringe

Bijwonen en online 

Wilt u de commissievergadering bijwonen, dan kunt u plaats nemen op de publieke tribune. U kunt de commissievergadering online live meekijken, maar u kunt ook op een later moment terugkijken.