Peel en Maas InZicht: team Griffie

Geplaatst op dinsdag 10 oktober 2023

Wie de vergaderingen van de gemeenteraad wel eens volgt kent ze misschien. De teamleden van de griffie. Het team legt u uit wat ze precies doen.

Wie de vergaderingen van de gemeenteraad wel eens volgt kent ze misschien. De teamleden van de griffie. Maar wat doet dit team precies? En waar bestaat het team uit? We nemen je mee  naar de raadzaal van het Huis van de Gemeente, waar allereerst de griffier, Esther Apeldoorn, zich voorstelt.

Esther Apeldoorn

Ik ben werkzaam als griffier in de mooie gemeente Peel en Maas. Dat betekent dat ik functioneer als het 1e aanspreekpunt voor onze raadsleden en ook de verantwoordelijkheid draag voor de advisering en ondersteuning van onze raadsleden. Die zitten in deze mooie raadszaal.

Zelf ben ik ook altijd bij de raadsvergaderingen aanwezig, om er op toe te zien dat zaken goed verlopen. Normaal gesproken ben ik altijd aanwezig in het gemeentehuis van Peel en Maas. Daar leg ik de relatie met de ambtelijke organisatie, mijn collega ambtenaren en het college. En heb ik ook veel overleg met de burgemeester en de gemeentesecretaris.

Ten onrechte denken mensen wel eens dat de burgemeester aan het hoofd staat van de gemeente. Maar dat klopt niet. De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan. De gemeenteraad bepaalt de koers die de gemeente moet varen. En controleert het college op een goede uitvoering daarvan.

De gemeenteraad van Peel en Maas telt 27 personen. Dat zijn allemaal mensen die wonen in deze mooie gemeente en hier ook leven en recreëren. Het aantal 27, dat is oneven, en dat is ook zo door de wet bepaald. Het is namelijk zo dat je moet stemmen en dat vraagt een oneven aantal. Die 27 komt ook uit de wet vandaan en is verbonden aan het aantal inwoners dat in de gemeente woonachtig is.

In Nederland kennen we dualisme. En dat hebben we voor jullie opgetekend. Het dualisme kent aan de ene kant de gemeenteraad en aan de andere kant het college. De gemeenteraad is kaderstellend en dat betekent dat deze de hoofdlijnen van het beleid uitzet. En het college voert dat vervolgens uit. Naderhand controleert de gemeenteraad het college om te kijken of de opdracht goed is uitgevoerd en of die binnen budget is uitgevoerd.

De volksvertegenwoordigende rol die we ook kennen betekent eigenlijk zoveel als dat de gemeenteraad praat namens alle inwoners van Peel en Maas. Aan de andere kant staat het college. Het college voert uit en legt verantwoording af aan de gemeenteraad.

En in een notendop is dat het dualisme. De scheiding tussen ideeën en uitvoering.

De ambtenaren in dit gemeentehuis zijn in dienst van het college en voeren de opdrachten van het college en indirect de opdracht van de raad uit. Mijn collega's en ik, de mensen die werkzaam zijn op de griffie, zijn in dienst van de raad. En daarmee kunnen we ook de onafhankelijke advisering waarborgen.

En als er vragen zijn aan de griffie, is het motto in Peel en Maas natuurlijk, even Apeldoorn bellen. En wat de griffie precies doet, daar zal mijn collega Petra u graag meer over vertellen.

Petra van de Munckhof

Nou wij zorgen ervoor dat de gemeenteraad de informatie krijgt die hij nodig heeft en we regelen de administratie en organisatie van de vergaderingen.

Wij ondersteunen als griffie in het vaststellen van de agenda's, de verslagleggingen, de vergaderstukken verzenden. En we letten hierbij op dat de processen goed worden nageleefd en de procedures soepel verlopen. Daarvoor sluiten we aan bij de ontwikkelingen binnen de gemeentelijke organisatie.

Maar de gemeenteraad zit niet alleen in de vergaderingen.  Zij gaan ook op bezoek bij projecten in onze gemeente, onze inwoners of bij bepaalde organisaties. Om zo met eigen ogen te kunnen zien wat er zoal leeft en ook om te horen hoe het allemaal gaat.

Naast Esther en Petra heeft de griffie nog 2 collega's die de gemeenteraad ondersteunen. André en Rosa zijn raadsadviseur en vertellen hier meer over.

André van Beerendonk

Als raadsadviseur geef ik samen met ons team raadsleden advies over hoe zij invloed kunnen uitoefenen op besluitvorming en ook hoe zij hun controlerende taak zo goed mogelijk kunnen uitvoeren.

Wij helpen hen met het stellen van schriftelijke vragen, maar ook het schrijven van moties, amendementen en initiatiefvoorstellen. Hiermee kunnen zij bijvoorbeeld voorstellen doen voor nieuw beleid. Vragen een voorgesteld besluit aan te passen. Of onderzoek doen naar het door het college gevoerde beleid. Op deze manier helpen wij als griffie de raadsleden hun positie te versterken.

In Peel en Maas word elk raadsvoorstel 2 keer behandeld. 1 keer tijdens een commissievergadering en 1 keer tijdens de raadsvergadering. In de commissievergadering vindt hier geen besluit over plaats, maar wordt wel bepaald of er een debat in de raadsvergadering hierover plaatsvind.

2 weken later wordt tijdens de raadsvergadering door de gemeenteraad hierover een besluit genomen. Bij beide vergaderingen kan iedereen komen inspreken over onderwerpen die op de agenda staan. Dit betekent dat je dus je eigen mening kan laten horen over een onderwerp.

Waar je meer informatie hierover vind, vertelt mijn collega Rosa.

Rosa van Dijk

Ben jij nieuwsgierig of heb jij ideeën voor onze gemeenteraad, je kunt alle vergaderingen van de gemeenteraad bijwonen in het Huis van de Gemeente. Op de website peelenmaas.bestuurlijkeinformatie.nl vind je alle vergaderdata van onze gemeenteraad. Ook kun je op deze website de vergadering live volgen, oude vergaderingen terug kijken of de stukken inlezen.

Wil je inspreken over onderwerpen die op de agenda staan van de raad, dan zorgen wij ervoor dat je een plek krijgt en leggen we je de spelregels uit.

Een raadslid is altijd op zoek naar nieuwe ideeën om onze gemeente nog mooier te maken. Heb jij zo'n mooi idee en wil je graag in contact komen met onze raadsleden, dan vind je de contactgegevens op onze website. De griffie is bereikbaar via griffie@peelenmaas.nl, of via telefoonnummer 077 306 6666.

Naast inspreken tijdens een raadsvergadering, kunt u natuurlijk ook invloed uitoefenen op de besluitvorming van de gemeenteraad door te stemmen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen.