Rekenkamer Peel en Maas onderzoekt klachtenafhandeling

Geplaatst op vrijdag 22 september 2023

De rekenkamer Peel en Maas, actief sinds 1 januari 2023, bestaat uit 3 leden. Voorzitter Han Julicher en rekenkamerleden Martijn Stas en Emiel Broere. Vanuit de griffie ondersteunt ambtelijk secretaris André van Beerendonk de leden.

De rekenkamer

De rekenkamer Peel en Maas ondersteunt de gemeenteraad door onderzoek te doen naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gemeentelijk bestuur en beleid. Dit is ook wel samen te vatten door de woorden zinnig, zuinig en zorgvuldig.

De rekenkamer is onafhankelijk en bepaalt zelf welke onderwerpen zij laat onderzoeken. De onafhankelijkheid is in de wet afgesproken.

Onderzoek klachtenafhandeling

De rekenkamer is gestart met een onderzoek naar het afhandelingsproces van een klacht. Er is soms onduidelijkheid over wat een klacht is. Een melding over losliggende tegels of gaten in de weg is geen klacht. Ontevreden zijn over de manier waarop een gemeente met meldingen omgaat, is dat wel.

Aan dit onderzoek nemen meer dan 80 rekenkamers vanuit het hele land deel. Eind 2023 verwacht de rekenkamer het onderzoeksrapport van het onderzoeksbureau. Nadat er ambtelijk en bestuurlijk hoor- en wederhoor is geweest, wordt het rapport met aanbevelingen aangeboden aan de gemeenteraad.

Ideeën

Heeft u zelf ideeën voor een rekenkameronderzoek, stuur dan een mail naar rekenkamer@peelenmaas.nl. Kijk voor meer informatie op de pagina Rekenkamer.

Van links naar rechts voorzitter Han Julicher, ambtelijk secretaris André van Beerendonk, Martijn Stas en Emiel Broere.
Van links naar rechts voorzitter Han Julicher, ambtelijk secretaris André van Beerendonk, Martijn Stas en Emiel Broere.