Agenda commissievergadering 26 september 2023

Geplaatst op dinsdag 19 september 2023

De commissievergadering op dinsdag 26 september start om 19.30 uur en is in de raadzaal van het Huis van de Gemeente. U kunt de agenda en bijbehorende stukken in komen zien in het Huis van de Gemeente.

Agenda

Op de agenda staan de volgende inhoudelijke onderwerpen:

  • Erfgoedverordening en financiële middelen
  • Aanpassing beleid huisvesting arbeidsmigranten
  • Vaststellen bestemmingsplan 'Agrarisch Grondgebonden naar Bedrijf – Agrarisch Verwant (Hoveniersbedrijf & Boomkwekerij), Vieruitersten 6 te Meijel'
  • Zienswijze ontwerpbesluit wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio en Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Limburg Noord 
  • Zienswijze ontwerpbesluit wijziging gemeenschappelijke regeling Omnibuzz
  • Zienswijze ontwerpbesluit wijziging Modulair gemeenschappelijke regeling Sociaal Domein Limburg Noord
  • Zienswijze ontwerpbesluit wijziging gemeenschappelijke regeling RUD Limburg Noord
  • Zienswijze ontwerpbesluit wijziging gemeenschappelijke regeling Maasveren Limburg-Noord
  • Zienswijze ontwerpbesluit wijziging gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW)
  • Ontwerpbesluit centrumregeling RES NML

Bekijk de agenda van de raadsvergadering van dinsdag 26 september 2023.

Wilt u gebruik maken van het spreekrecht, meldt u zich hiervoor aan vóór maandag 25 september 2023, 19.30 uur bij de griffie via griffie@peelenmaas.nl of 077 306 6666.

De agenda’s, bijbehorende stukken, livestream en actuele informatie van beide raadsvergaderingen vindt u op peelenmaas.bestuurlijkeinformatie.nl.

Bijwonen en online

Wilt u de commissievergadering bijwonen, dan kunt u plaats nemen op de publieke tribune. U kunt de commissievergadering online live meekijken, maar u kunt ook op een later moment terugkijken.