Woningmarktonderzoek bevestigt koers

Geplaatst op maandag 11 september 2023

Het tweejaarlijks woningmarktonderzoek brengt geen grote verrassingen. Het aantal huishoudens blijft langere tijd groeien, tot 2026 is de vraag het hoogst. Er komen meer mensen naar Peel en Maas dan er vertrokken. We zien daarbij een stijging van het aantal gezinnen. De afgelopen jaren is er een goed bouwtempo geweest. Het college van Burgemeester en Wethouders wil het tempo vasthouden ondanks de uitdagingen in de markt. Onder andere door zelf bouwprojecten te ontwikkelen en door het inzetten van het  huisvestingsfonds.

Om vinger aan de pols te houden wordt elke 2 jaar een woningmarktonderzoek uitgevoerd. Zo kan bijgestuurd worden als dat nodig is. Het onderzoek geeft inzicht in het aantal en type woningen waar tot 2030 behoefte aan is. Dit wordt afgeleid van het aantal te verwachten geboortes, overlijdens en verhuizingen van mensen zowel binnen als van buiten de regio. Dat laatste is lastig in te schatten. De oorlog in Oekraïne of situaties in andere landen zorgen voor extra instroom. Op basis van ervaringen uit het verleden, wordt hiervoor een ruime schatting gemaakt.

Conclusies uit het onderzoek van 2023

  • De vraag naar woningen is tot 2026 het grootst, blijft tot medio 2035 doorgroeien en neemt daarna af. Tot 2030 gaat het om 1100 woningen.
  • Sinds 2021 zijn meer mensen naar Peel en Maas verhuisd dan dat er zijn vertrokken.
  • De instroom van migranten uit het buitenland naar Peel en Maas blijft aanhouden.
  • Het aantal een- en tweepersoonshuishoudens blijft verder groeien evenals het aantal ouderen en mensen met een zorgvraag.
  • Er is grote behoefte aan betaalbare woningen: een (sociale) huurwoning of betaalbare koopwoning tot 355.000 euro. Van de mensen die in Peel en Maas willen verhuizen, zoekt 51 procent een koopwoning tot 280.000 euro.
  • Het ontwikkelen van betaalbare woningen wordt in de huidige markt steeds moeilijker door het stijgen van bouw- en financieringskosten.

Adviezen

Bij het vorige woningmarktonderzoek in 2021 was het advies om jaarlijks 125 tot 150 woningen toe te voegen en in te zetten op de maximaal voorspelde groei. Dat is gelukt. De afgelopen 2 jaar zijn 422 woningen toegevoegd. Daardoor hebben meer mensen in Peel en Maas een passende woning gevonden. Op basis van de nieuwe cijfers en de voorspelde groei adviseert het onderzoeksbureau gemiddeld 150 woningen per jaar op te blijven leveren, en er voor te zorgen dat plannen en ideeën ook daadwerkelijk omgezet worden in woningen. Gezien de huidige markt, wordt aangeraden meer plannen en ideeën te ontwikkelen dan nodig zijn. Zo wordt het verlies van plannen opgevangen.

Inzetten op maximaal voorspelde groei

'Wij voeren dit onderzoek voor de 3e keer op rij uit, daarbij kijken en luisteren we in tussentijd naar de realiteit en signalen om ons heen', zegt wethouder Rob Wanten. 'Het onderzoek brengt voor ons geen grote verrassingen, maar biedt wel inzicht.
We hebben na het vorige onderzoek in 2021 besloten om in te zetten op de maximaal voorspelde groei. Dat is een goede keuze gebleken en dat trekken we de komende jaren door. De afgelopen 4 jaar is met de bouw van 800 woningen een flinke inhaalslag gemaakt. Dat tempo willen we vasthouden, al is dat in deze markt een grote uitdaging, zeker omdat er vooral behoefte is aan betaalbare woningen. Daarom gaan we door met het zelf ontwikkelen van  bouwprojecten en met het faciliteren van derden die ons met deze opgave willen helpen. Met de inzet van het onlangs aangekondigde huisvestingsfonds willen we ervoor zorgen dat ook bouwprojecten van de grond komen die lastig rond te rekenen zijn.'

Op het moment dat het onderzoek werd uitgevoerd waren er voor bijna 900 woningen plannen, verdeeld over zo’n 120 grote en kleine initiatieven over alle kernen. Sommige plannen zijn al geregeld, andere zijn nog ideeën.

Het is belangrijk dat de woningen op papier ook daadwerkelijk gebouwd worden. Er ligt een stevige opgave voor de gemeente, woningcorporaties, projectontwikkelaars en andere initiatiefnemers. Samen moeten we onze schouders eronder zetten om de druk op de woningmarkt te verlichten en te zorgen voor de juiste woning op de juiste plek. Ons streven is dat iedereen die dat wil een passende woning kan vinden in Peel en Maas.